Katyń. Dodatek prasowy do pobrania [PDF]

Wydawnictwo Oddziału IPN w Krakowie i Delegatury IPN w Kielcach na 80. rocznicę ogłoszenia informacji o odkryciu masowych grobów polskich oficerów.

 • dr hab. Filip Musiał, Zbrodnia katyńska – nierozliczone ludobójstwo
  Moskwa uznała, że zabójstwo polskich oficerów było przestępstwem pospolitym, zatem uległo przedawnieniu.
 • dr hab. Łucja Marek, Ofiary zbrodni mówią listami i zapiskami
  Zbrodnia Katyńska to mord sowiecki na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego, w tym na ok. 14,5 tys. jeńcach wojennych z trzech obozów oraz 7,3 tys. osobach więzionych na okupowanych przez Związek Sowiecki ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej
 • Marek Jończyk, Ofiary z Ziemi Świętokrzyskiej
  Straty przedwojennego województwa kieleckiego stawiają je na piątym miejscu wśród 16 województw II Rzeczypospolitej. Stanowi to aż 11 proc. ogółu pomordowanych przez Sowietów wiosną 1940 r. Straty województwa krakowskiego były mniejsze, bo wynosiły 8 proc. ogółu zabitych.
 • dr Monika Komaniecka-Łyp, Tu leży armia. Ekshumacje w Katyniu, Charkowie i Miednoje
  Prace ekshumacyjne pozwoliły odnaleźć mogiły polskich oficerów i wyznaczyć teren przyszłych cmentarzy. W 2000 r. zostały otwarte cmentarze wojenne w Charkowie (17 czerwca), Katyniu (28 lipca) oraz Miednoje (2 września)
 • dr Paweł Naleźniak, Na nieludzkiej ziemi
  Stephanie Szeps-Kay, córka zamordowanego w Katyniu Józefa Szepsa, wspominała z bólem: „Nikt nam nie wierzył, że Sowieci byli zdolni do takiej zbrodni – zamordowania ponad 20 tys. polskich oficerów. Historia udowodniła, że niestety mieliśmy rację…”.
 • Dariusz Gorajczyk, Józef Czapski – strażnik pamięci
  We wstępie do książki „Na nieludzkiej ziemi” wyznał: „W miarę pisania nie słabła we mnie, ale narastała świadomość tragicznej przeciwstawności Polski i Rosji, naszych koncepcji, naszych dróg historycznych. Narastało poczucie śmiertelnego zagrożenia Polski”.
 • dr Mateusz Zemla, Katyń na arenie międzynarodowej
  Komitet Maddena – po przesłuchaniu amerykańskich dygnitarzy z czasów II wojny – dowiódł, że dysponowali oni pełną wiedzą o postępowaniu władz ZSRS, lecz ze względu na strategiczny sojusz z tym państwem, nie tylko ukrywali znane sobie fakty i dokumenty, ale również wprowadzili daleko idącą cenzurę.

PLIKI DO POBRANIA:

Podziel się tą informacją: