Uroczystości w 83. rocznicę pierwszej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS – Kraków, 10 lutego 2023

10 lutego 2023 r., w 83. rocznicę pierwszej masowej deportacji obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego, pod tablicą pamięci na pl. o. Studzińskiego w Krakowie odbędzie się uroczystość, organizowana przez krakowski oddział IPN, wojewodę małopolskiego i oddział Związku Sybiraków. Początek o godz. 11. W programie m.in. złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

10 lutego 1940 r. Sowieci wywieźli Polaków ze wschodnich województw II RP, zajętych po 17 września 1939 r. przez Armię Czerwoną. W straszliwych warunkach, na mrozie dochodzącym do minus 40 stopni, naszych obywateli wysłano w podróż przez tysiące kilometrów w bydlęcych wagonach, bez jedzenia, picia i zachowania elementarnej higieny. Na nieludzką ziemię do niewolniczej pracy trafiły m.in. rodziny urzędników, ziemian i osadników wojskowych.

W latach 1940-1941 sowieci przeprowadzili cztery masowe deportacje obywateli polskich. Druga odbyła się 13 kwietnia 1940 r. W jej wyniku wysiedlono głównie rodziny osób przetrzymywanych w obozach jenieckich oraz więzionych i aresztowanych. Trzecia tura wywózek odbyła się 29 czerwca 1940 r. i dotknęła głównie tzw. bieżeńców, czyli uciekinierów spod okupacji niemieckiej. Czwarta – w maju i czerwcu 1941 r. Wysiedleniu podlegali przede wszystkim członkowie konspiracji i ich bliscy, rodziny osób rozstrzelanych, aresztowanych za „działalność kontrrewolucyjną”, ukrywających się lub zbiegłych pod okupację niemiecką.

Podziel się tą informacją: