Nagroda Jerzmanowskich dla księdza profesora Michała Hellera

Polska Akademia Umiejętności wyłoniła laureata Nagrody Jerzmanowskich na 2022 rok. Nagrodę otrzymał ks. profesor Michał Heller. Uroczystość wręczenia wyróżnienia, któremu partnerują Miasto Kraków oraz Województwo Małopolskie, odbyła się 12 grudnia w Zamku Królewskim na Wawelu.

Nagroda, której pełna nazwa brzmi: Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, wpisuje się w piękną tradycję PAU i naszego regionu w promowaniu zasług wybitnych Polaków. Partnerami tego wydarzenia są: Miasto Kraków i Województwo Małopolskie.

– Osoba Erazma Jerzmanowskiego jest bardzo ważna dla naszego miasta. Bardzo zależy nam na upamiętnieniu działalności i postawy tego wybitnego przedsiębiorcy i filantropa, dlatego w 2010 roku odsłoniliśmy w Prokocimiu jego pomnik, a dwa lata temu, dzięki staraniom miasta, oddano do użytku odnowiony park im. Anny i Erazma Jerzmanowskich. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że mogliśmy włączyć się w ufundowanie nagrody Jego imienia – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Przyznawana w latach 1915–1938 Nagroda zyskała wielki prestiż, tak ze względu na wybitnych laureatów, jak i na swoją wysokość. Nagroda została odnowiona w roku 2009 – w stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego – staraniem PAU i z jej inicjatywy, przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich i dzięki funduszom Województwa Małopolskiego., Nagroda pozwala wyróżniać o osoby, które– zgodnie z testamentem Erazma Jerzmanowskiego – „przez swe prace literackie, naukowe lub humanitarne dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafił zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim”.

Tegoroczny laureat, ksiądz profesor Michał Heller, to filozof, uczony o światowej sławie, niestrudzony animator badań naukowych oraz wybitny popularyzator nauki. Przez całe swe naukowe życie Michał Heller zmaga się z pytaniem, dlaczego świat jest „matematyczny”, czyli daje się opisać za pomocą abstrakcyjnych pojęć matematyki. To bardzo zaskakujący fakt, odkryty przez Pitagorasa i potwierdzony przez współczesną naukę. Zastanawiali się nad nim najwięksi, włącznie z Albertem Einsteinem, który podsumował go słynnym zdaniem: „Pan Bóg jest subtelny, ale nie jest złośliwy”. Michał Heller stoi na stanowisku, że tę odpowiedniość pomiędzy abstrakcyjnym światem matematyki, a światem realnym, można zrozumieć tylko, jeżeli faktycznie istniał scenariusz budowy świata, oparty na matematyce. Istnienie tej zadziwiającej „matematyczności świata” może więc stanowić ślad Kreatora.

Ksiądz prof. Michał Heller aktywnie angażuje się w działania edukacyjnej i wspierające naukowy rozwój i wymianę wiedzy. Nagroda Templetona umożliwiła mu ufundowanie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Tak powstało niezwykle twórcze środowisko, łączące humanistów z przedstawicielami nauk empirycznych; umożliwiające potrzebny dialog, a także badania interdyscyplinarne. Centrum Kopernika, którego ks. Heller jest niezmordowanym animatorem, nie tylko organizuje ważne debaty na temat istotnych zagadnień stojących dzisiaj przed nauką, ale stało się też żywym ośrodkiem skupiającym znakomity zespół badaczy i popularyzatorów nauki. A organizowany corocznie Copernicus Festival jest prawdziwym świętem nauki i kultury.

Wręczenie Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich odbyło się 12 grudnia, zgodnie ze zwyczajem – na Wawelu. Ze strony miasta gratulacje laureatowi przekazał Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa.

Fot. Wiesław Majka / Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa

Podziel się tą informacją: