Konkurs na aranżację wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow rozstrzygnięty

7 grudnia odbyły się obrady jury konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej Muzeum KL Plaszow. Spośród sześciu zgłoszonych prac komisja wyłoniła laureatów konkursu. Pierwszą nagrodę otrzymała koncepcja zaproponowana przez pracownię Koza Nostra z Krakowa.

Celem konkursu było wybranie estetycznej, atrakcyjnej, funkcjonalnej i przede wszystkim zgodnej z charakterem miejsca pamięci koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszów.

Do konkursu zgłoszono sześć prac. Komisja konkursowa uznała, że najlepszy projekt przedstawiła pracownia Koza Nostra z Krakowa, która otrzymała pierwszą nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych.

Drugą nagrodę przyznano pracowni Wzorro Design z Katowic (15 000 zł), zaś trzecią studiu ART FM z Krakowa (10 000 zł).

W ocenie komisji konkursowej autorzy zwycięskiej pracy zaproponowali aranżację atrakcyjną pod względem przestrzennym, która właściwie wykorzystuje specyfikę zarówno nowego budynku muzeum, tzw. Memoriału, jak i historycznego Szarego Domu.

Użyte środki wyrazu są trafne oraz adekwatne do tematyki ekspozycji. Wykorzystanie kamienia wapiennego do aranżacji obu części wystawy tworzy narrację silnie związaną z historią KL Plaszow. Stanowi to także łącznik z fasadą budynku Memoriału, skomponowaną z wapienia. Ostatni fragment wystawy w Memoriale, otwarty na teren dawnego obozu, płynnie wprowadza zwiedzających na teren miejsca pamięci, łącząc tym samym ekspozycję z obszarem byłego obozu. Dzięki zastosowanym zabiegom aranżacyjnym umiejętnie i oszczędnie połączono wszystkie trzy składowe upamiętnienia – dwie części wystawy stałej wraz z terenem poobozowym.

Zgodnie z regulaminem konkursu autorzy zwycięskiej pracy zostaną zaproszeni do negocjacji dotyczących zawarcia umowy na wykonanie projektu całości wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs zostały opublikowane na stronie internetowej Muzeum KL Plaszow. Dodatkowo do 18 grudnia można zapoznać się z nimi w holu bibliotecznym pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35.

Fot. Katarzyna Bednarczyk / Muzeum KL Plaszow

Podziel się tą informacją: