Co Kraków zawdzięcza mieszkańcom pochodzącym z Włoch?

Dlaczego Kraków nazywany był drugim Rzymem? Co przyciągało do naszego miasta włoskich przedsiębiorców i artystów na długo przed przybyciem do miasta królowej Bony? Co zawdzięczamy wspomnianej królowej czy Kallimachowi? Jakie dzieła czy „pamiątki” pozostawili artyści, tacy jak Gucci, Padovano czy Dolabella, a także przedsiębiorcy Provana czy Montelupi? Odpowiedzi na te pytania, a także wiele innych ciekawostek związanych z wielowiekową obecnością Włochów w Krakowie można znaleźć w pierwszym z czterech filmów z cyklu „Gościnny Kraków”.

− Idealne położenie miasta na przecięciu szlaków migracyjnych i handlowych wschód-zachód i północ-południe przez setki lat zapewniało Krakowowi ciągły dopływ nowych mieszkańców. W zamian za możliwość osiedlenia się tutaj przybysze przyczyniali się swoją pracą do rozwoju gospodarczego, architektonicznego i kulturowego nowej ojczyzny. Przenikanie się odmiennych wyznań, tradycji, zwyczajów, języków, stylów artystycznych prowadziło do kreatywności mieszkańców, a także do powstawania nowej jakości życia społecznego czy artystycznego – podkreślają przedstawiciele Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, którzy przygotowali cztery filmy składające się na cykl „Gościnny Kraków”.

Filmy dokumentalne, zrealizowane w formie spacerów z licencjonowanym przewodnikiem, zawierają informacje historyczne na temat reprezentatywnych grup narodowościowych, kulturowych i religijnych oraz pokazują ich twórczy wkład w krakowską urbanistykę, architekturę i sztukę, a także w kulinaria.

Pierwszy z nich − „Z dalekiej Italii” opowiada o sięgającej kilka wieków wstecz obecności Włochów w Krakowie. Prezentuje wpływ włoskiej kultury renesansowej na kulturę i architekturę Krakowa, pokazuje także ciekawostki kulinarne oraz przybliża twórczość włoskich poetów i myślicieli.

Opowieściom towarzyszą malownicze ujęcia krakowskiej starówki, a całość uzupełniają fotografie wnętrz, zabytkowe detale, portrety królewskie oraz kopie dokumentów. Filmy uzupełnione są napisami (z opcją automatycznego tłumaczenia na języki obce) oraz tłumaczeniami na PJM.

W kolejnych odcinkach cyklu „Gościnny Kraków” zobaczymy filmy poświęcone obecności w mieście Czechów i Węgrów, a także Niemców oraz krakowskim judaicom.

Produkcja filmów została dofinansowana z Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa Krakowski Archipelag Kultury – kurs na wielokulturowość edycja II, realizowanego przez Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.

Fot. Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: