Czeskie i węgierskie ślady w Krakowie

Zanim Kraków stał się częścią państwa Mieszka I, przynależał do Wielkich Moraw i to najprawdopodobniej wtedy wprowadzono na tym obszarze chrześcijaństwo. Jakie są na to historyczne dowody? Kim byli Prohor i Prokulf? Co wpłynęło na bliskość polityczną, gospodarzą i intelektualną Krakowa z Czechami i Węgrami? Komu Kraków zawdzięcza mury obronne z prawdziwego zdarzenia? Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu z cyklu „Gościnny Kraków”, tym razem poświęconego czeskim i węgierskim wpływom.

Film, który przybliża czeskie i węgierskie ślady w Krakowie jest częścią projektu „Gościnny Kraków” realizowanego przez Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. O pierwszym z cyklu czterech obrazów pisaliśmy tutaj. Filmy dokumentalne, zrealizowane w formie spacerów z licencjonowanym przewodnikiem, zawierają informacje historyczne na temat reprezentatywnych grup narodowościowych, kulturowych i religijnych oraz pokazują ich twórczy wkład w krakowską urbanistykę, architekturę i sztukę, a także w kulinaria.

Dzięki temu odcinkowi cyklu możemy poznać znanych przedstawicieli królewskich rodów czeskich Przemyślidów (potomkowie Dobrawy) oraz węgierskich Andegawenów (św. Jadwiga). Bohaterem opowieści jest także św. Wacław oraz słynni węgierscy winiarze i ich kamienice w sercu Krakowa: kamienica pod Gruszką czy Pałac pod Baranami. Nie zabraknie także nawiązania do  uczty u Wierzynka, czyli średniowiecznego zjazdu monarchów − króla Polski Kazimierza Wielkiego, króla Ludwika Węgierskiego oraz cesarza Karola IV Luksemburskiego.

Opowieściom towarzyszą malownicze ujęcia krakowskiej starówki, a całość uzupełniają fotografie wnętrz, zabytkowe detale, portrety królewskie oraz kopie dokumentów. Filmy uzupełnione są napisami (z opcją automatycznego tłumaczenia na języki obce) oraz tłumaczeniami na PJM.

Produkcja filmów została dofinansowana z Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa Krakowski Archipelag Kultury – kurs na wielokulturowość edycja II, realizowanego przez Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.

Fot. Jan Graczyński

Podziel się tą informacją: