Jakie zmiany czekają fort „Batowice”? Dowiedz się na spotkaniu

ZBK w Krakowie zachęca do udziału w spotkaniu dotyczącym planowanych w 2022 r. i 2023 r. prac remontowych fortu „Batowice”. Spotkanie informacyjne odbędzie się 17 maja o godz.16.00. Zbiórka przy wejściu do budynku koszar fortu.

Weź udział w spotkaniu informacyjnym

Podczas spotkania poznamy charakter i zakres planowanych zmian, na które uzyskano dotację od Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

  • kiedy?: 17 maja, wtorek, o godz. 16.00
  • miejsce zbiórki: przy wejściu do budynku koszar fortu 48 „Batowice”, ul. Wawelska 2a
  • czas trwania: ok. 90 minut 

O forcie 

F

ort nr 48 „Batowice” znajduje się w centrum parku przy osiedlu Złotego Wieku, w dzielnicy XV Mistrzejowice. Obecnie jest nieużytkowany, a dostęp do większości obiektów kubaturowych został zamknięty. Sama budowla nie jest w złym stanie, ale wymaga remontu, zachowały się niektóre historyczne elementy, takie jak drzwi, forteczna stolarka czy części strzelnic. Dużym deformacjom zostały poddane natomiast fortyfikacje ziemne, jednakże wciąż są one czytelne w terenie.

Pochodzące z XIX wieku fortyfikacje z czasem stały się enklawą przyrody i bioróżnorodności. Na terenie fortu wraz z jego otoczeniem rosną liczne drzewa, krzewy, pnącza oraz trawy, które stanowią miejsce bytowania mniejszych ssaków np. nietoperzy, wiewiórek, jeży, licznych ptaków oraz płazów czy owadów. Jednakże drzewa rosnące na forcie stanowią głównie sukcesję zieleni fortecznej na wałach ziemnych, zdarzają się przypadki wnikania przez nie w zabytkową substancję i uszkadzania murów.

Drzewa te nie są głęboko ukorzenione, mogą ulegać wykrotom lub zamierać. Należy mieć świadomość, że zagospodarowanie zabudowań fortecznych wiązać się będzie z ich remontem i konieczne może się okazać usunięcie niektórych porastających je drzew.

Od 2007 roku fort wraz z drzewami wpisany jest do rejestru zabytków. W związku z tym realizacja zaproponowanych w wyniku konsultacji rozwiązań będzie uzależniona od uzyskania akceptacji ze strony Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przyjęte rozwiązania będą bowiem musiały spełniać wymagania ustawy o ochronie zabytków.

Fot. materiały prasowe

Podziel się tą informacją: