O kobiecej stronie Krakowa

Muzeum HERstorii to w zamyśle jego pomysłodawczyń pierwsza w Polsce instytucja poświęcona sztuce i historii kobiet. Mowa była o nim na posiedzeniu Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.

– Zdajemy sobie sprawę, że proces dochodzenia do stworzenia takiego miejsca jest czasochłonny i być może muzeum będziemy mieli dopiero za kilkanaście lat. Chcemy pokazywać dorobek kobiet w historii z innej perspektywy – mówiła Patrycja Chlebus-Grudzień, jedna z inicjatorek utworzenia Muzeum HERstorii Sztuki w Krakowie. Dodawała, że konkretna lokalizacja siedziby oraz forma instytucji powinna być wypracowana z mieszkańcami na zasadzie dialogu. Rada Dzielnicy I Stare Miasto w grudniu 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia nowej instytucji miejskiej pn. „Muzeum HERstorii Sztuki” w Krakowie. – Krakowianki zjednoczone w inicjatywie Muzeum HERstorii Sztuki poprzez szereg cieszących się dużą popularnością wydarzeń pokazały i pokazują, że prezentowanie zróżnicowanych doświadczeń kobiet odpowiada na tę potrzebę. Miejsce poświęcone sztuce i historii kobiet jest w Krakowie potrzebne. Muzeum HERstorii Sztuki powinno służyć budowaniu wspólnoty, poczucia sprawczości oraz poznawaniu dziedzictwa przeszłych pokoleń tak, aby budować współczesną tożsamość w oparciu o herstorię. Działania instytucji powinny być częścią moderacji szerszej debaty publicznej, aby oddawać głos wielu grupom społecznym, przeciwdziałać polaryzacji i budować spójność społeczną – pisali radni w uzasadnieniu do uchwały.

– Muzeum to zbiory, powinna istnieć jakaś kolekcja, muzealia wokół których tworzymy narrację – mówiła podczas posiedzenia Komisji Katarzyna Winiarczyk z Muzeum Krakowa. Małgorzata Jantos, przewodniczącą Komisji Kultury i Ochrony Zabytków sugerowała z kolei, że być może zamiast nazywać to miejsce muzeum, bardziej odpowiednie byłoby inne określenie, np. Instytut HERstorii.

Z kolei Robert Piaskowski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury zapewniał, że Miasto jest otwarte na współpracę z pomysłodawczyniami powstania tej instytucji.

O Muzeum HERstorii można przeczytać więcej tutaj.

Fot. materiały prasowe

Podziel się tą informacją: