„Wisła. Re-kreacja”. Nowa wystawa w pałacu Krzysztofory

Od zarania dziejów ludzkość korzystała z dobrodziejstwa rzek, z drugiej jednak strony w przypadku powodzi rzeki bywały realnym zagrożeniem. Pełniły także funkcje gospodarcze, służyły higienie, wreszcie – były miejscem rekreacji. Ten ostatni aspekt obecnie dominuje, dlatego został wybrany jako temat pierwszej wystawy o Wiśle w Muzeum Krakowa. Wystawa „Wisła. Re-kreacja” przygotowana przez Muzeum Krakowa prezentowana będzie na drugim piętrze niedawno wyremontowanego pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35.

Wisła kojarzy się dziś mieszkańcom Krakowa głównie z miejscem spędzania czasu wolnego – w sposób bardzo różnorodny. Za punkt wyjścia na wystawie został przyjęty stan współczesny jako pretekst do spojrzenia wstecz, by pokazać historyczne korzenie poszczególnych sposobów rekreacji nad rzeką – ich ciągłość i zmianę. Wątki takie jak wykorzystanie Wisły w celach transportowych, gospodarczych, zagrożenie powodziowe stanowią jego kontekst oraz tło historyczne.

Tytułowa „re-kreacja” oznacza nie tylko relaks i wypoczynek. Forma zapisu sugeruje zaś, że obecnie temat sposobu wykorzystania rzeki jest na nowo szeroko dyskutowany, ścierają się różne pomysły i opinie. W ostatnich latach zauważyć można ponowny zwrot miast ku rzekom, docenienie ich roli w przestrzeni miejskiej. Powstają liczne projekty rewitalizacji, zmierzające do odtworzenia pozytywnych relacji miast z rzekami. Ich celem jest przekształcenie terenów nadrzecznych, nadanie im nowych funkcji, głównie reprezentacyjnych i rekreacyjnych. Rzeka w mieście ma być jego wizytówką. Także krakowska Wisła i jej najbliższa okolica są przekształcane, niejako kreowane na nowo poprzez działania instytucji miejskich, podmiotów komercyjnych, aktywistów, wreszcie poprzez codzienną aktywność jej użytkowników.

Na wystawie prezentowane są różne punkty widzenia, umożliwiona jest dyskusja, w której oddano głos rozmaitym środowiskom. Pokazane zostaną sylwetki osób zasłużonych, dla których Wisła stała się swoistym sposobem na życie. Jako „Rzecznicy Wisły” pojawiają się oni w poszczególnych salach.

Dla najmłodszych zwiedzających muzeum przygotowało dostosowane dla nich miejsca, gdzie m.in bohaterowie wydanej w związku z wystawą książeczki Plusk prezentują ciekawostki lub wyjaśniają trudne pojęcia. Wystawa jest w całości dostępna dla wszystkich dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt ma charakter wybitnie partycypacyjny – do współpracy zaproszono wiele osób i instytucji, które są partnerami wystawy, a w licznych przypadkach współautorami jej fragmentów.

Wystawa „Wisła. Re-kreacja”

Kurator wystawy: Mateusz Niemiec
Czas trwania wystawy: 14 kwietnia – 30 października
Godziny otwarcia wystawy: wtorek – niedziela, godz. 10.00-18.00.

Fot. materiały prasowe

Podziel się tą informacją: