“Szlakiem dzielnic” Zawsze Młoda jubilatka – Teatr Bagatela kończy 100 lat!

“Szlakiem dzielnic”

Tekstem o teatrze Bagatela rozpoczynamy nasz nowy cykl udostępniania i przypominania o ciekawych miejscach i osobach związanych z Dzielnicą I Stare Miasto. Publikujemy teksty zamieszczane na przestrzeni lat w biuletynie informacyjnym dzielnicy I. Artykuł wraz z całym numerem można również pobrać we wersji cyfrowej na naszej stronie lub stronie Dzielnicy I Stare Miasto. Dodatkowo redakcja pozwoliła sobie ubogacić materiał archiwalnymi zdjęciami. Zachęcamy do lektury!

DZIELNICA I STARE MIASTO/BUDYNEK/TEATR BAGATELA

Autor: Bogumiła Michalska

Jeśli ogółowi nie dostarczy się zabawy w dobrym gatunku, pójdzie jej szukać w złym – pisał w krakowskim „Czasie” Tadeusz Boy-Żeleński, uzasadniając potrzebę istnienia w Krakowie sceny prezentującej – na wzór teatrów zachodnioeuropejskich – lżejszy repertuar. Także dzięki niemu Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w sezonie 2019/2020 świętu-je 100-lecie istnienia.

W roku jubileuszowym zaplanowano wiele atrakcji i wydarzeń specjalnych, których kulminacja przypadła na październik. Główne obchody zorganizowano 25 października, dokładnie sto lat od otwarcia pierwszej Bagateli

W 1919 roku uroczystości obejmowały mszę u karmelitów, poświęcenie budynku, zwiedzanie nowego gmachu, bankiet z udziałem orkiestry i wieczorną premierę zakazanej do niedawna przez cenzurę „Kobiety bez skazy” Gabrieli Zapolskiej, oprotestowaną bezskutecznie przez krakowskie matrony u kardynała Sapiehy. […]

W październiku bieżącego roku z okazji jubileuszu około pół tysiąca widzów zwiedziło kulisy teatru. Przewodnikami po wszystkich pracowniach byli aktorzy: Urszula Grabowska, Natalia Hodurek, Ewa Mitoń, Marek Bogucki, Marcin Kobierski, Maciej Sajur i Piotr Urbaniak. Podczas trwających ponad dwie godziny spacerów, nazwanych „Opowieściami zza sceny”, goście poznawali tajniki pracy nad po-szczególnymi elementami spektaklu. Opowiadali o nich związani od dziesięcioleci z Bagatelą mistrzowie teatralni: krawcy, rekwizytorzy, inspicjentki, garderobiane, oświetleniowcy, akustycy, plastyczki.

Honorowy patronat nad jubileuszem objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, a patronat praso-wy wortal teatralny e-teatr.pl.

Autor: Bogumiła Michalska

O stuletnich dziejach teatru można przeczytac na stronie:

www.bagatela.pl/historia-teatru


Źródła fotografii:

Widok gmachu Teatru Bagatela przy ulicy Karmelickiej w Krakowie od strony wejścia głównego, 1930, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wnętrze teatru, 1919, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Od 1949 roku Państwowy Teatr Młodego Widza, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Artykuł pochodzi z Biuletynu Dzielnicy I Stare Miasto nr. 9-10 z 2019 roku.

Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji

Zachęcamy do zapoznania się również z wersją cyfrową artykułu oraz całym numerem, który można pobrać ze strony Dzielnicy I Stare Miasto lub poniżej.

Podziel się tą informacją: