Metropolia Krakowska na Komisji Innowacji

Tematem posiedzenia Komisji Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii była działalność Stowarzyszenia Krakowska Metropolia.

Metropolia Krakowska tworzy płaszczyznę współpracy dla 15 stowarzyszonych w nim gmin – Krakowa i otaczających go gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki. Stowarzyszenie zostało powołane do życia w  2014 r. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie, a organem wykonawczym jest Zarząd. Prezesem zarządu stowarzyszenia jest Prezydent Miasta Krakowa.

Jak wyjaśniał Daniel Wrzoszczyk, dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, uchwały Walnego Zebrania podejmowane są jednomyślnie w obecności połowy przedstawicieli członków stowarzyszenia. – W stowarzyszeniu powoływane są komisje tematyczne, zajmują się określonymi dziedzinami, funkcjonują też fora tematyczne dla urzędników gmin. Tłumaczył także, że Stowarzyszenie działa w czterech obszarach działalności: zbieranie danych, przeprowadzanie szerokich dyskusji, podejmowanie decyzji oraz działanie.

Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenie pełni funkcję Związku ZIT, którego zadaniem jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Stowarzyszenie kończy pracę nad Strategią Metropoli Krakowskiej 2030. Na stronie internetowej Stowarzyszenia możemy przeczytać, że strategia będzie stanowić kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju dla obszaru Metropolii Krakowskiej do 2030 roku. Wypracowane we współpracy z gminami zasady wspólnego działania dadzą podwaliny do spójnego myślenia o rozwoju. Więcej o Strategii Metropoli Krakowskiej 2030 przeczytacie na stronie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

– Celem działań Stowarzyszenia jest realizacja strategii zrównoważonego rozwoju metropolii krakowskiej i wokół niej mają koncertować się wszystkie działania realizowane przez metropolię – tłumaczył Daniel Wrzoszczyk.

– Jak Strategia Metropolii Krakowskiej 2030 ma się do nowej perspektywy środków z UE, czy to jest background dla pozyskiwania środków z nowej perspektywy? – dopytywał Łukasz Sęk, przewodniczący Komisji. Te przypuszczenia potwierdził dyrektor Biura Stowarzyszenia. Radny Sęk ciekawy był także, czy Stowarzyszenie planuje poszerzenie obszaru o kolejne gminy. – Temat poszerzenia jest gorącym tematem ze względu na strategię rozwoju województwa. Od października 2020 stanowisko szefów gmin jest niezmienne, nie widzimy przesłanek, by poszerzać obszar o kolejne gminy, ale w strategii Stowarzyszenia jest wpisana współpraca z gminami sąsiadującymi – tłumaczył Daniel Wrzoszczyk.

Fot. Urząd Miasta Krakowa

Podziel się tą informacją: