„Kraków od początku, bez końca”

Muzeum Krakowa zaprasza do Pałacu Krzysztofory na nową wystawę „Kraków od początku, bez końca”. Historia, magia i legenda splatają się tu z codziennością i współczesnością, tworząc różnorodną, barwną i intrygującą opowieść. Bo taki właśnie jest Kraków.

Dlaczego Kraków od początku, bez końca? „Od początku” nie wymaga chyba wyjaśnień. „Bez końca”, bo miasto ma tyle historii i kontekstów, że nie sposób opowiedzieć o wszystkim. „Bez końca”, bo choć opowieść doprowadziliśmy do współczesności, to przecież miasto trwa dalej, wciąż zmieniając swoje oblicze. „Bez końca”, bo mamy nadzieję, że ekspozycja będzie inspiracją dla dalszego odkrywania miasta: w trakcie spacerów po jego ulicach, na stronach książek i podczas przygotowanych przez Muzeum Krakowa wydarzeń.

W przeszłość Krakowa wnikniemy dzięki kilkuset eksponatom z kolekcji Muzeum Krakowa. Wśród nich znajdą się te szczególnie krakowskie, jak strój Lajkonika, szopka krakowska, czy maszkarony; te szczególnie związane z lokalnymi instytucjami, jak srebrny kur Bractwa Kurkowego z XVI w., pierścień i berełko burmistrzów krakowskich z tego samego stulecia, lada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej z XVIII w., ale również dzieła sygnowane nazwiskami Jana Matejki, Józefa Mehoffera, Zofii Stryjeńskiej, Jacka Malczewskiego, Wojciecha Weissa czy Wlastimila Hoffmana. Zwiedzający Krzysztofory będą mieli też okazję wejścia do… szopki krakowskiej, a dokładniej do jej przeskalowanej wersji, współtworzonej przez szopkarzy.

„Miedzianna” spojrzy na nas z Pałacu Krzysztofory

Wystawie towarzyszy szczególne wydarzenie. Rzeźbę przekupki, zwanej „Miedzianną” odsłonięto w piątek, 17 grudnia na elewacji bocznej pałacu Krzysztofory u zbiegu ulic Szczepańskiej i Jagiellońskiej. Jej autorem jest prof. Aleksander Śliwa, który wygrał ogłoszony w tym roku przez Muzeum Krakowa konkurs.

Dlaczego właśnie przekupka? W przeszłości na placu Szczepańskim stały kościoły św. Szczepana i św. Macieja. Na początku XIX wieku zostały zburzone, a plac do lat 50. XX wieku był krakowskim warzywniakiem.

– Krakowianie kupowali na nim marchewkę na rosół, pasternak, pomidory. Wszystko to pochodziło z Czarnej Wsi i Łobzowa, gdzie ziemia rodziła fantastyczne jarzyny – opowiada dr Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Warzywami handlowały przekupki, które kupowały warzywa od rolników, a na placu je „przekupowały”, czyli sprzedawały drożej. – Zawód był właściwie w 100 procentach sfeminizowany, a wykonujące go kobiety były zazwyczaj ubogie. To one żywiły miasto – dodaje dyrektor Niezabitowski.

Muzeum Krakowa postanowiło oddać im hołd, umieszczając rzeźbę Przekupki Krakowskiej na fasadzie swej siedziby.

Otwarcie wystawy „Kraków od początku, bez końca” to ostatni akcent realizowanego przez Muzeum Krakowa projektu „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski pałacu pod Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego”.

W 85 proc. (ponad 29 mln zł) został on zrealizowany dzięki Funduszom Europejskim, a konkretnie VIII Osi Priorytetowej – Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji pokryła Gmina Miejska Kraków.

W zabytkowych wnętrzach poddanego renowacji pałacu w lipcu tego roku oddano do użytku nowoczesne muzeum obejmujące przestrzenie wystawiennicze, biblioteczno-archiwalne, edukacyjne, administracyjne, handlowe i gastronomiczne, co w pełni uzasadnia określenie „Muzeum Kompletne”. Prezentowane tam będą między innymi dziedzictwo i historia miasta oraz samego pałacu. Ponadto w odnowionej siedzibie będą odbywać się koncerty, spotkania literackie, debaty, lekcje i warsztaty edukacyjne.


Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego, na wydarzenia odbywające się w ramach otwarcia wystawy stałej „Kraków od początku, bez końca” wstęp będą miały wyłącznie osoby zakrywające nos i usta. Ponadto prosimy o zabranie ze sobą paszportów potwierdzających szczepienie przeciwko COVID-19.

Muzeum Krakowa informuje, że w związku z wprowadzonymi 1 grudnia obostrzeniami dotyczącymi ograniczenia liczby osób zwiedzających wystawy i biorących udział w wydarzeniach edukacyjnych, a także wyłączenia spod tych ograniczeń osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, Muzeum umożliwiać będzie osobom zaszczepionym zwiedzanie oraz udział w wydarzeniach poza obowiązującymi limitami po przedstawieniu przez nich certyfikatu zaszczepienia (w postaci wydrukowanej lub cyfrowej). Przedstawienie certyfikatu jest oczywiście dobrowolne, jednak jego nieprzedstawienie może spowodować konieczność oczekiwania na wejście na wystawę lub niemożność uczestniczenia w wydarzeniu.

Fot. Bogusław Świerzowski/Krakow.pl

Podziel się tą informacją: