Fort „św. Benedykt” – wypełnij ankietę w ramach konsultacji

Do 22 października potrwają konsultacje społeczne na temat zagospodarowania fortu nr 31 „św. Benedykt”, położonego przy ul. Stawarza 29. Jeszcze tylko dziś można wypełnić ankietę w tej sprawie. Ankieta jest dostępna na stronie www.obywatelski.krakow.pl oraz w wersji papierowej – w wyznaczonych miejscach.

Ostatni dzień na wypełnienie ankiety

Konsultacje potrwają do 22 października, a jeszcze tylko dziś można wypełnić ankietę:

  • onlinewww.obywatelski.krakow.pl
  • w wersji papierowej: wsiedzibie Rady Dzielnicy XIII-Podgórze – Rynek Podgórski 1, Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, w siedzibie Programu Aktywności Lokalnej „Stare Podgórze/Zabłocie”, ul. Dąbrówki 7/3-4

Wnioski z zebranych ankiet stanowić będą materiał pomocniczy do warsztatów planowania partycypacyjnego, zaplanowanych 19 października o godz. 17.00. w Muzeum Podgórza przy ulicy Limanowskiego 51. 

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji na temat pomysłów oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzeni fortu.

Konsultacje potrwają do 22 października.


Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Budynków Komunalnych we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Fot: Obywatelski Kraków

Podziel się tą informacją: