Krakowska uroczystość w 81. rocznicę powołania Batalionów Chłopskich

W uroczystości przed pomnikiem na krakowskich Plantach poświęconym płk. Narcyzowi Wiatrowi „Zawojnie”, działaczowi ludowemu, komendantowi Batalionów Chłopskich na Małopolskę i Śląsk, oficerowi Armii Krajowej, wzięła udział Cecylia Radoń, zastępca dyrektora Oddziału IPN w Krakowie.

Wydarzenie rozpoczęła Cecylia Radoń, wygłaszając okolicznościowe przemówienie. Następnie o. Jerzy Pająk OFMCap., kapelan Związku Sybiraków Oddział w Krakowie i Związku Żołnierzy AK. odmówił modlitwę za żołnierzy Batalionów Chłopskich. W uroczystości wzięlił udział: przedstawiciel prezydenta Miasta Krakowa oraz kombatanci, na czele z Bolesławem Stefanem, prezesem krakowskiego Oddziału Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem.

Bataliony Chłopskie – ruch ludowy w czasie II wojny światowej, który stał się jednym z filarów Polskiego Państwa Podziemnego. Siły zbrojne ludowców powstały w sierpniu 1940 r. Nazwę Bataliony Chłopskie przyjęto formalnie dopiero w 1944 r., ale używano jej już wcześniej. BCh były drugą po Armii Krajowej siłą militarną w okupowanej Polsce. W walkę zaangażowało się ok. 170 tys. żołnierzy, którzy przeprowadzili ok. 3 tys. różnego rodzaju akcji bojowych. Do najważniejszych należą m.in. walki w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny w latach 1942–1943, zwłaszcza bitwy pod Wojdą i Zaborecznem, a także walki w obronie tzw. Republiki Pińczowskiej. Bataliony swoją działalność prowadziły również na Kresach Wschodnich pod okupacją sowiecką i niemiecką. Gdy władzę w kraju przejęli komuniści, wielu żołnierzy tej formacji było prześladowanych, a Bataliony Chłopskie w okresie stalinowskim skazano na zapomnienie.

Święto Żołnierzy Batalionów Chłopskich obchodzone jest 8 października – w rocznicę dnia, kiedy w 1940 r. na komendanta nowo powstałej militarnej organizacji ruchu ludowego zaprzysiężony został Franciszek Kamiński ps. „Zenon Trawiński”, po wojnie więziony przez komunistów, w III RP awansowany na generała dywizji Wojska Polskiego i odznaczony Orderem Orła Białego.

Krakowska uroczystość w 81. rocznicę powołania Batalionów Chłopskich – fot. Żaneta Wierzgacz. Fot: IPN Kraków.

Podziel się tą informacją: