Medale w uznaniu zasług dla Krakowa

Prof. Jan Ostrowski, Mieczysław Kozłowski i Kazimierz Barczyk – trzy wyjątkowe osoby związane z Krakowem i zasłużone dla miasta odebrały brązowe medale Cracoviae Merenti. Najwyższe odznaczenia przyznawane przez Kraków wręczone zostały przez Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, oraz Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa. Uroczystość odbyła się w środę, 29 września o godz. 12.00 w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Prof. Jan Ostrowski należy do grona najwybitniejszych polskich historyków sztuki. Jego rozległa i zróżnicowana działalność naukowa cieszy się szerokim międzynarodowym uznaniem i od lat rozsławia polską kulturę w świecie. To dzięki jego kilkudziesięcioletniej pracy na stanowisku dyrektora Muzeum „Zamek Królewski na Wawelu” placówka zyskała międzynarodowy rozgłos, a poziomem i bogactwem ekspozycji dorównuje największym instytucjom tego typu na świecie. Jest też wybitnym uczonym, wykładowcą akademickim, prezesem Państwowej Akademii Umiejętności, wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, autorem ok. 300 publikacji. Cennym wkładem prof. Ostrowskiego w rozwój polskiej i europejskiej nauki pozostają również badania nad dziedzictwem kulturowym dawnych Kresów Wschodnich. Prof. Ostrowski wdrożył kompleksowy, perspektywiczny program rewitalizacji budowli i terenów na wzgórzu wawelskim. Zbudował prężny, nowoczesny dział konserwatorsko-techniczny. Pod jego zarządem zmodernizowano infrastrukturę techniczną muzeum, poszerzono przestrzeń wystawienniczą komnat, skarbca i zbrojowni, wprowadzono nowoczesny system zabezpieczenia zbiorów, uruchomiono nowe ekspozycje i opracowano sprawny system obsługi ruchu turystycznego.

– Szanowany Panie Profesorze, Dostojny Laureacie, w imieniu samorządu krakowskiego i mieszkańców Krakowa pragnę wyrazić wdzięczność za wszystkie działania, jakich Pan dokonał dla dobra naszego miasta, za pielęgnowanie ducha polskości, za dbałość o dziedzictwo poprzednich pokoleń, za ducha estetyki i piękna. Proszę, by czcigodny laureat przyjął medal Cracoviae Merenti nie tylko jako wyraz uznania, lecz także dowód na wielki wkład w rozwój Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – mówił do  laureata Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

***

– To dla mnie ogromny zaszczyt wręczać dziś Panu brązowy medal Cracoviae Merenti, najwyższe wyróżnienie samorządu krakowskiego, które jest wyrazem wdzięczności władz i mieszkańców za Pańską wieloletnią posługę, za kreatywność, chęć tworzenia dla dobra drugiego człowieka, za promocję polskiej nauki i oświaty, a przede wszystkim za niwelowanie barier i działania przeciw wykluczeniu. W imieniu Rady Miasta Krakowa i własnym gratuluję tego wyróżnienia oraz życzę, aby Pańska postawa i życiorys były drogowskazem dla przyszłych pokoleń – te słowa skierował Przewodniczący RMK do Mieczysława Kozłowskiego podczas uroczystej sesji.

Mieczysław Kozłowski większą część życia poświęcił na polepszenie standardów życia i kształcenia dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Przez ponad 20 lat był dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie  – kierował nim w latach 1985–007. Był to czas największego rozwoju placówki, która stała się ogólnopolskim centrum kształcenia, rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, wysoko cenionym zarówno w kraju, jak i za granicą. Z małej szkoły podstawowej dla dzieci niewidomych, jaką była w 1985 roku, z 77 uczniami, stworzył w 2007 roku placówkę składającą się z dziewięciu szkół i dwóch internatów, do której uczęszczało 679 osób. Doprowadził do stworzenia od podstaw siedmiu pracowni komputerowych z nowoczesnym oprogramowaniem i technologiami wspomagającymi, oraz unowocześnił metody nauczania dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, tworząc zespoły ds. technik stosowanych w trakcie matur, odpowiedzialne także za komputeryzację i informatyzację dydaktyki.

***

Kazimierz Barczyk, trzeci z laureatów,  to znany krakowski samorządowiec, społecznik, prawnik, sędzia i adwokat. W latach 1990–1993 był pierwszym – po odrodzeniu samorządu terytorialnego – przewodniczącym Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, a później radnym Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Był posłem na Sejm I i III kadencji, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, zastępcą przewodniczącego i sędzią Trybunału Stanu, przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Pomimo swych rozlicznych funkcji jest czynnym adwokatem i radcą prawnym. Wielokrotnie honorowany odznaczeniami państwowymi i branżowymi, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kazimierz Barczyk jest też założycielem i przewodniczącym powołanego do życia w 1991 r. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz współzałożycielem (1993), a następnie przewodniczącym Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich z siedzibą w Krakowie – obecnie Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej organizacji samorządów terytorialnych w Polsce, skupiającej 1000 gmin, powiatów i województw w 20 regionalnych związkach.

– Jestem niezmiernie dumny, iż dziś mogę Panu wręczyć medal Cracoviae Merenti, najwyższe odznaczenie miasta Krakowa, miasta dla którego Pan tak wiele zrobił. Pańska konsekwentna i aktywna działalność samorządowa zasługuje na najwyższe uznanie. Przez wiele lat działalności stworzył Pan wspaniale rozwijające się porozumienie oraz kulturowe i gospodarcze więzi pomiędzy mieszkańcami i instytucjami regionu. To Pański głos nieraz liczył się w rozmowach pomiędzy władzami centralnymi a samorządem. To dzięki Panu i Pańskiemu zaangażowaniu mamy w Krakowie liczne instytucje kulturalne i historyczne, jak np. Muzeum Armii Krajowej. Nie sposób w tych kilku zadaniach opowiedzieć o wszystkich zasługach dla naszego miasta, które były Pańskim udziałem. Zapewnić mogę jedynie, iż pamiętamy o nich i jesteśmy za nie wdzięczni. A wyrazem naszych podziękowań niech będzie brązowy medal Cracoviae Merenti – mówił do laureata Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący RMK.

Fot: RMK

Podziel się tą informacją: