Prace na pl. Biskupim wznowione

31 sierpnia ZDMK podpisało umowę z firmą, która ma dokończyć przebudowę placu Biskupiego. Od tego momentu kontynuowane są intensywne prace.

Nowy wykonawca rewitalizacji pl. Biskupiego dokończy przebudowę jeszcze w tym roku. Położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni, odnowione zostaną chodniki, pojawi się mała architektura. Wykonane zostanie również oświetlenie centrum placu, zamontowane zostaną urządzenia zabawowe oraz fontanna. Obecnie firma prowadzi roboty przygotowawcze w zakresie wygrodzenia placu budowy – porządkuje teren.

Przypomnijmy, że w związku z niedotrzymaniem deklarowanego terminu zakończenia prac – umowa z pierwszym wykonawcą zadania została zerwana. Plac budowy został zinwentaryzowany, dzięki czemu możliwe było ogłoszenie przetargu na dokończenie robót.

Fot: telewizja.krakow.pl

Podziel się tą informacją: