Fort „św. Benedykt” – konsultacje społeczne

Prezydent Krakowa zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat zagospodarowania fortu nr 31 „św. Benedykt”, położonego przy ul. Stawarza 29. Konsultacje potrwają do 22 października.

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji na temat pomysłów oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzeni fortu.

W ramach konsultacji zaplanowano:

 • 27 września – 12 października: badanie ankietowe
  • Ankieta dostępna jest tutaj oraz w wersji papierowej w:
   • siedzibie Rady Dzielnicy XIII-Podgórze – Rynek Podgórski 1
   • Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13
   • siedzibie Programu Aktywności Lokalnej „Stare Podgórze/Zabłocie”, ul. Dąbrówki 7/3-4
 • 2 października o godz. 11.00: spacer badawczy po terenie fortu
 • 7 października w godz. 17.00-19.00: spotkanie informacyjne w Muzeum Podgórza przy ul. Limanowskiego 51
 • 19 października w godz. 17.00-19.00: warsztat planowania partycypacyjnego w Muzeum Podgórza przy ul. Limanowskiego 51.

Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Budynków Komunalnych we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Fot: Obywatelski Kraków

Podziel się tą informacją: