82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Krakowie

Uroczystość, organizowana przez wojewodę małopolskiego, Oddział IPN w Krakowie i Wojewódzką Radę Kombatancką, odbyła się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki w Krakowie.

Podczas uroczystości mjr rez. pilot Tadeusz Gola, odczytał okolicznościowy list mjr. Ryszarda Brodowskiego, żołnierza AK, prezesa Okręgu Małopolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Następnie głos zabrali Wojewoda Małopolski, Łukasz Kmita oraz dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, dr hab. Filip Musiał. Odbył się również apel poległych i salwa honorowa, po której kwiaty złożyli przedstawiciele kombatantów, wojska, władz oraz instytucji.

27 września 1939 r. w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obu okupantom. 4 grudnia 1939 roku premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku gen. Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową.

Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową. Oprócz struktur wojskowych obejmowało m.in. agendy odpowiedzialne za akcję tajnego nauczania na wszystkich szczeblach oświaty, sądownictwo, działalność propagandową i wywiadowczą. Całość podlegała Rządowi RP na uchodźstwie.

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego został ustanowiony uchwałą Sejmu 11 września 1998 r.

Fot. Wojciech Paduchowski IPN Kraków. Tekst: IPN Kraków

Podziel się tą informacją: