Inicjatywa obywatelska o Kossakówce

Jak powinna z perspektywy grupy mieszkańców wyglądać koncepcja muzeum w Kossakówce – o tym rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Gościem posiedzenia była członkini inicjatywy obywatelskiej “Muzeum HERstorii Sztuki w Krakowie” – Katarzyna Warchał.

“Muzeum HERstorii Sztuki w Krakowie” to inicjatywa obywatelska, która chce powołania w budynku Kossakówki muzeum życia i twórczości kobiet z rodzinny Kossaków. Pragną, by miejsce to ukazywało dorobek Magdaleny Samozwaniec, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Zofii Kossak-Szczuckiej, Simony Kossak. Wszystkie wymienione kobiety to niezwykle twórcze postacie, ważne dla dorobku kultury polskiej. Jednak w pierwszej kolejności inicjatorzy powołania muzeum postulują o konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania willi „Kossakówka” pod Muzeum Rodziny Kossaków oraz zagospodarowanie przynależącego do niej terenu.

Najpierw debata

Jak poinformowała Katarzyna Olesiak – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 13 lipca planowana jest debata z udziałem przedstawicieli Miasta, świata kultury, samorządu oraz ekspertów ds. ochrony zabytków. Debata będzie mieć formę stacjonarno-zdalną, transmitowana będzie w mediach społecznościowych, a jej tematem będzie przedstawienie wstępnej koncepcji/prezentacji Muzeum Rodziny Kossaków. Debata nie jest jednak formą konsultacji społecznych, te mogą zostać ogłoszone i przeprowadzone jedynie przez zarządcę nieruchomości, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Jak stwierdziła przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Małgorzata Jantos, radni mają świadomość potrzeby szerokich konsultacji w tej sprawie. – Możemy zobligować MOCAK do przeprowadzenia konsultacji i zapewne to zrobimy, jako Komisja Kultury. Zwrócę się w tej sprawie do radnych – mówiła Małgorzata Jantos. Dodała również, iż wstępne rozmowy i debaty na temat przyszłości Kossakówki były już przeprowadzane np. przez radnego Tomasza Darosa.

fot. Rafał Sosin / MOCAK

Podziel się tą informacją: