Na Przystanku Historia IPN w Krakowie wręczono Krzyże WiN

Oficer AK por. Jan Lohmann „Feliks”, a także dyrektor krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał i dr Wojciech Frazik z Oddziałowego Biura Badań Historycznych, redaktor naczelny „Zeszytów Historycznych WiN”, otrzymali 8 lipca 2021 r. Krzyże WiN-u – najwyższe odznaczenia Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie odznaczenia wręczyła wyróżnionym Małgorzata Janiec, prezes Zarządu Obszaru Południowego Zrzeszenia WiN w Krakowie.

Jan Lohmann, mieszkający w Krakowie prozaik i poeta, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, urodził się 2 lipca 1925 r. w Seceminie (Świętokrzyskie). W czasie II wojny światowej był oficerem Armii Krajowej. Służył w 106. Dywizji Piechoty AK, w plutonie Alojzego Dziury-Dziurskiego. W latach 1943-1944 walczył w partyzantce w woj. kieleckim. Był dwukrotnie ranny.

Po wojnie był więźniem politycznym (1945-1946 ). Jest współzałożycielem Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy AK w Krakowie (obecnie Światowy Związek Żołnierzy AK), a także członkiem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Obszar Południowy. Został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych i Krzyżem AK.

 Fot. Janusz Ślęzak (IPN)

Podziel się tą informacją: