Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie

Już 16 lipca Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida zaprasza na wernisaż wystawy, w ramach której będzie można cofnąć się w czasie, by przypomnieć sobie przemiany życia codziennego, kulturalnego i gospodarczego terenów Nowej Huty oraz pokazać jak daleko sięga ich historia. Początek o godz. 19.00.

Raptularz to barwna, historyczna księga z zapiskami bieżących spraw, ale też wydarzeń ważnych i doniosłych chwil, wokół których toczyło się życie rodu, a także całej wspólnoty.

W ramach projektu wybrano 10 ważnych dat obrazujących te przemiany, reprezentatywnych dla różnych epok i miejsc na terenie obecnej Nowej Huty (np. 1222 r. – powstanie Opactwa oo. Cystersów w Mogile, 1420 r. – budowa gotyckiego kościoła w Ruszczy, 1603 r. – powstanie dworu renesansowego w Branicach, 1949 r. – decyzja o budowie kombinatu i Nowej Huty, stanowiąca przerwanie ciągłości historycznej oraz potężną zmianę w krajobrazie). Projekt koncentruje się wokół 10 mało znanych, ale ważnych dat z lokalnej historii od średniowiecza do 1949 r., kiedy to zaczęto budować Nową Hutę wraz z kombinatem metalurgicznym. Polega na stworzeniu interaktywnej, multimedialnej wystawy plenerowej z katalogiem i QR kodami kierującymi do dokumentacyjnych rejestracji audio-video, obudowanej programem z zakresu edukacji historycznej i patriotycznej.

Ekspozycja będzie prezentowana w krużgankach zewnętrznych Opactwa Cystersów w Mogile i posłuży do stworzenia narzędzi animacyjno-edukacyjnych stymulujących społeczność lokalną do aktywności w zakresie historii i kultury, takich jak: wycieczki historyczne, dokumentacyjne rejestracje audio-video, katalog wystawy, mobilne lekcje historyczne dla przedszkoli i klas 0-III.

Wernisaż multimedialnej wystawy plenerowej

16 lipca, godz. 19.00, dziedziniec arkadowy Opactwa oo. Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11

Multimedialna wystawa plenerowa. Główną osią narracji ekspozycji będzie 10 dat ważnych z perspektywy historii regionalnej do 1949 r. oraz ważnych dla lokalnego patriotyzmu. Wokół tych dat powstaną segmenty narracyjne wystawy. Znajdą się w nich wyczerpujące opisy, ikonografia historyczna i współczesna oraz QR kody kierujące do 10 dokumentacyjnych rejestracji audio-video. Nagrania te stanowić będą pogłębienie przekazu z wystawy o m.in. wywiady ze świadkami historii, kustoszami pamięci miejsc, rejestracje fragmentów życia codziennego wspólnoty odwołujące się do dawnych obyczajów.

Zwiedzanie Opactwa oo. Cystersów i Bazyliki pw. Krzyża Świętego w Mogile

17 lipca, godz. 10.00 (miejsce zbiórki podawane przy zapisach)

Prowadzenie: o. Maciej Majdak OCist.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy

  • wstęp wolny
  • limit miejsc: 15 os.
  • termin: do 15 lipca

Zwiedzanie XV-wiecznego kościoła św. Bartłomieja

18 lipca, godz. 15.00 (miejsce zbiórki podawane przy zapisach)

Prowadzenie: Jolanta Pawnik.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy

  • wstęp wolny
  • limit miejsc: 15 os.
  • termin: do 15 lipca

Spacer historyczny po Czyżynach

24 lipca, godz. 15.00 (miejsce zbiórki podawane przy zapisach)

Prowadzenie: Maciej Miezian.

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy

  • wstęp wolny
  • limit miejsc: 15 os.
  • termin zapisów: do 22 lipca

Więcej informacji tutaj.

Podziel się tą informacją: