Dwór Badenich i park Wadów – konsultacje społeczne

13 kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące sposobu użytkowania dworu Badenich i parku Wadów. Potrwają one do 28 maja.

Celem konsultacji, które prowadzone są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej, jest wysłuchanie głosu krakowian oraz pozyskanie pomysłów w zakresie oczekiwanych społecznie aktywności na terenie dworku Badenich, jak również w zakresie zagospodarowania przestrzeni w bezpośrednim jego otoczeniu, tj. parku Wadów.

Terminarz konsultacji:

  • Dyżur telefoniczny – wtorek, 18 maja (godz. 15.00-17.00)
    • ekspert w sprawach zieleni: 887 881 527
    • ekspert w kwestiach społecznych: 660 637 831
    • ekspert w zakresie zagadnień kulturalnych: 12 616 19 22.
  • Spotkanie z mieszkańcami – sobota, 22 maja, godz. 9.00-14.00
    Warsztat w formule piknikowej na terenie parku Wadów: budowanie koncepcji miejsca i działań na bazie dotychczasowych propozycji i wniosków z ankiet i spotkania.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne, osoby zainteresowane muszą zgłosić chęć uczestniczenia w drugim spotkaniu pod nr tel. 12 616 52 79 lub drogą mailową na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl najpóźniej do piątku, 21 maja, do godz. 12.00 (decyduje kolejność zgłoszeń). Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację otwartego spotkania, zostanie ono zrealizowane w formule online z wykorzystaniem aplikacji internetowej.

Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące zakresu konsultacji można zgłaszać za pomocą ankiety internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja. Ankietę można wypełnić tutaj.

Podziel się tą informacją: