Ulica Kadrówki. Tablica poświęcona upamiętnieniu czynu 6 sierpnia 1914 r.

Ulica Kadrówki znajduje się na terenie dawnych Oleandrów, Jest to przecznica z ulicy Oleandry. znajdująca się przy Bibliotece Jagiellońskiej, Domie Studenckim „Żaczek” oraz przy budynku PTSM. Wytyczona została ok. 1931 r.,  wtedy nosiła nazwę ulicy …

Ulica Kadrówki. Tablica poświęcona upamiętnieniu czynu 6 sierpnia 1914 r. Zobacz więcej