Dzień Myśli Braterskiej – święto harcerzy i skautów

22 lutego na całym świecie obchodzony był Dzień Myśli Braterskiej – święto harcerzy i skautów. Przypada w rocznicę urodzin założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. Wszystkim harcerkom i harcerzom życzymy wytrwałości i zapału w działaniu, aby – kierując się słowami założyciela ruchu – „zostawili ten świat odrobinę lepszym, niż go zastali”.

Skauting to ruch społeczny, który został zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. w Anglii przez Roberta Baden-Powella. Celem istnienia ruchu było kształtowanie wśród młodych ludzi postaw odpowiedzialnych i tolerancyjnych obywateli, którzy działają na rzecz lokalnych, ale i międzynarodowych wspólnot. Skauting opiera się na trzech zasadach, które są wyznacznikami jego praw. Są to: „obowiązek wobec Boga, obowiązek wobec bliźnich i obowiązek wobec samego siebie”.

Polską odmianą, odpowiednikiem skautingu jest harcerstwo. Za jego twórcę i teoretyka uznawany jest Andrzej Małkowski, działacz polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych.

Fot: muzeum-ak.pl

Podziel się tą informacją: