10. Koncert Galowy w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Widowisko patriotyczne w TVP3 i w internecie – 28 lutego 2021

Zapraszamy na uroczysty koncert on-line z Filharmonii Krakowskiej, poświęcony Żołnierzom Niezłomnym. Muzyczne widowisko, którego współorganizatorem jest krakowski IPN, objął patronatem Prezydent RP.

28 lutego 2021 r., w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, usłyszymy patriotyczne utwory w wykonaniu laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej im. Henryka Rasiewicza „Kima”. Uroczysty koncert, wzbogacony multimedialnymi prezentacjami, zostanie nadany w ogólnopolskim paśmie TVP3, początek o godz. 20. Godzinę później będzie go można oglądać i posłuchać także na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych IPN.

Wykonawcy

Finaliści Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”:

  • Izabela Karczewska
  • Oliwia Konieczna
  • Michalina Lewandowska
  • Maria Sawicka
  • Zofia Sydor
  • Jakub Grzybowski
  • Jakub Jarosik
  • Nikodem Liro

Chór Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Górecki Chamber Choir

Orkiestra Symfoniczna Passionart

Janusz Wierzgacz – dyrygent

Marek Pawełek – aranżacje

Organizatorzy koncertu: Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie (opracowanie merytoryczne) i Stowarzyszenie Passionart. Realizacja telewizyjna: TVP3 Kraków. Partnerzy wydarzenia: Agencja Mienia Wojskowego, Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego, Leier Polska S.A.

Rys historyczny

Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło Polsce wolności. Po pięciu latach zmagań wojennych, okupacji niemieckiej i sowieckiej Rzeczpospolita na kolejnych 45 lat dostała się w sferę dominacji ZSRS. Narzucony system polityczny, likwidacja konstytucyjnych władz, zagarnięcie ponad połowy przedwojennego terytorium – to wszystko zdecydowało o tym, że po zakończeniu działań wojennych miliony Polaków sprzeciwiały się, w różnej formie, systemowi komunistycznemu, a tysiące z nich w drodze walki konspiracyjnej z bronią w ręku.

Po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną opór wobec systemu komunistycznego był powszechny. Co najmniej do 1946 r. w terenie – na poziomie wielu miasteczek gminnych czy niektórych miast powiatowych – władzę de facto sprawowało podziemie. W tym czasie czerwony reżim dopiero ukorzeniał się w dużych miastach, tydzień po tygodniu pacyfikując opór społeczny za pomocą inżynierii strachu i w drodze represji, wspieranych intensywną propagandą i indoktrynacją.

Po sfałszowanym referendum w czerwcu 1946 r. i wyborach w styczniu 1947 r. nastroje społeczne znacząco się zmieniły. Polacy przechodzili od postawy oporu do postawy przystosowania. Na wielu terenach ujawniali się, korzystając z ogłoszonej przez komunistów w lutym 1947 r. amnestii, zdekonspirowani w swym rodzinnym środowisku działacze niepodległościowi. Kończyło się też wsparcie udzielane przez lokalną ludność, doświadczaną brutalnymi represjami za pomoc partyzantom.

Bohaterowie tamtych zmagań, walczący o utraconą w 1939 r. suwerenność państwową i wolności obywatelskie, byli przez komunistów skazani na zapomnienie. Tych, którzy zginęli w walce albo zostali zamordowani, wrzucano potajemnie do dołów śmierci. Po kilkudziesięciu latach IPN, w imieniu Rzeczpospolitej, odszukuje bezimienne groby, identyfikuje bohaterów i organizuje godne pochówki Żołnierzy Wyklętych.

Podziel się tą informacją: