„Działania polskiego ziemiaństwa na rzecz II RP. Wybrane przykłady”. Szkolenie on-line dla nauczycieli – 28 stycznia 2021

Zapraszamy nauczycieli na kolejne szkolenie on-line w ramach projektu edukacyjnego „W służbie Niepodległej. Działalność ziemian na rzecz państwa i społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym”. Spotkanie 28 stycznia 2021 r. w godz. 16-18.30 na platformie Microsoft Teams poświęcimy aktywności społecznej ziemiaństwa w pierwszej połowie XX wieku. Zainteresowanych prosimy o kontakt na e-mail: marcin.chorazki@ipn.gov.pl

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną obszary, w których polscy ziemianie byli szczególnie aktywni w działaniach na rzecz odzyskania niepodległości i kształtu terytorialnego II Rzeczypospolitej. Na przykładach konkretnych osób uczestnicy warsztatów poznają także te dziedziny życia politycznego, gospodarczego i społecznego, w których ziemianie z racji predyspozycji i posiadanych majątków ziemskich mogli działać na rzecz budowy suwerennego państwa i jego pozycji w Europie. W trakcie warsztatów zostaną pokazane i przeanalizowane liczne fotografie, dokumenty i wspomnienia znajdujące się często tylko w zbiorach prywatnych i dostępne nielicznym.

Spotkanie poprowadzi dr Agnieszka Łuczak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, historyk, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2000-2018 pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu, od 2009 r. jego naczelnik. Od 2018 r. pracownik Biblioteki Raczyńskich. Zajmuje się m.in. tematyką ziemiaństwa polskiego oraz strat dziedzictwa kulturowego. Autorka monografii „Utracone decorum. Grabież dóbr kultury ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945” (Warszawa-Poznań 2011) oraz licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Kurator wystawy „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX w.”. Ostatnia publikacja „Polscy ziemianie. Szkice o ludziach i dziedzictwie” (Warszawa 2020) jest pokłosiem wystawy „Europa w rodzinie” i prezentuje liczne materiały zebrane podczas jej przygotowania, pochodzące ze zbiorów rodzin ziemiańskich.

Podziel się tą informacją: