Edukacyjna jesień z MPO Kraków

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie zaprasza krakowskie szkoły do skorzystania ze swoich programów edukacyjnych. Chociaż obecnie, ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, zajęcia w siedzibie nie są organizowane, wciąż istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa

Uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych mogą wziąć udział w programie „Od segregacji nie ma wakacji”, który pozwala na zapoznanie się z zasadami selektywnego zbierania odpadów w Krakowie oraz z systemem przetwarzania odpadów.

Program „Elektroodpady mają zasady” poświęcony problemowi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest natomiast adresowany do klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wszystkie szkoły zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków mogą zgłaszać się do programu „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady”, którego celem jest zorganizowanie w szkołach właściwego systemu segregacji odpadów. Klasy i grupy, które zbierały baterie w ramach programu „Kino za baterie”, mogą do końca semestru skorzystać z przysługujących biletów do kina.
 
Szczegółowe informacje o realizowanych programach edukacyjnych dostępne są na stronie: mpo.krakow.pl.

Fot: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Podziel się tą informacją: