„Polscy żołnierze w obronie wolnego świata 1939-1940”. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych woj. małopolskiego

Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu „Polscy żołnierze w obronie wolnego świata 1939-1940” dla uczniów szkół podstawowych woj. małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego organizuje kolejną edycję konkursu tematycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z woj. małopolskiego. Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży udziałem polskich żołnierzy w obronie RP i Europy przed agresją państw totalitarnych – Rzeszy Niemieckiej i ZSRS w latach 1939-1940.

Konkurs podzielono na trzy etapy. W pierwszym (szkolnym) uczniowie napiszą test, w drugim (rejonowym) przygotowują prace pisemne, w trzecim etapie (wojewódzkim) przedstawiają je przed komisją egzaminacyjną.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konkursie dyrektorowi szkoły. Dyrektor przekazuje zgłoszenia organizatorowi wyłącznie w postaci protokołu z przeprowadzonego etapu szkolnego konkursu.

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane za pośrednictwem stron internetowych: krakow.ipn.gov.pl oraz www.kuratorium.krakow.pl.

PLIKI DO POBRANIA

Podziel się tą informacją: