Salon Książki Krakowskiej w Fabryce Schindlera

Muzeum Krakowa zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Salon Książki Krakowskiej. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 1 września, w Fabryce „Emalia” Oskara Schindlera, zaprezentowany zostanie katalog wystawy pt. „Ślady”.

Prezentowana w Fabryce „Emalia” Oskara Schindlera wystawa jest opowieścią o śladach – obrazach II wojny światowej przekazywanych przez świadków, bohaterów ekspozycji. Dzięki nim poznajemy fragmenty historii Krakowa, które wiążą się z konkretnymi miejscami na mapie miasta. Tym samym wystawa jest podróżą zarówno przez czas, jak i przestrzeń.

Poruszamy się po Krakowie w obszarze wyznaczonym wydarzeniami z lat 1939–1945, a prowadzą nas relacje bohaterów. Wystawa jest także uniwersalną opowieścią o mieście – wielokulturowym zjawisku, w którym zachodzą wspólne dla wszystkich metropolii procesy, a których wzorce możemy odczytywać na przykładzie Krakowa.

„Publikacja stanowi (…) udaną próbę realizacji akademickich ambicji pamięcioznawczych w formie przystępnej dla szerszego grona odbiorców. Jako katalog jest częścią przedsięwzięcia związanego z czasową wystawą »Ślady«: praktyka akademicka łączy się tu z działalnością kuratorską, a więc refleksja nad pamięcią jest prowadzona również za pośrednictwem tworzenia ekspozycji, która zbiera dla tej refleksji materiały i staje się » humanistycznym laboratorium «. (…) Katalog w obszerny sposób dokumentuje zarówno wystawę, jak i jej zaplecze teoretyczne i metodologiczne” – czytamy w recenzji dr Marii Kobielskiej.

W spotkaniu wezmą udział:

  • Róża Karłowska, Katarzyna Zimmerer, Andrzej Chytkowski – bohaterowie wystawy
  • Marta Śmietana – kurator wystawy i autorka książki

Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 18.00, poprowadzi prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński. Wstęp wolny.

Wydarzenie będzie również transmitowane w mediach społecznościowych: facebook.com/SklepInternetowyMK i facebook.com/FabrykaSchindlera.

Informacje organizacyjne:

Obowiązuje rezerwacja miejsc w Centrum Obsługi Zwiedzających: Rynek Główny 1, info@muzeumkrakowa.pl, tel.: 12 426 50 60.

Wszystkie wydarzenia w ramach wystawy „Ślady” organizowane są z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszyscy uczestnicy zajęć realizowanych w przestrzeni zamkniętej zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Wymóg ten dotyczy również osób, które ze względów medycznych zwolnione są w przestrzeni publicznej z tego obowiązku. Osobom takim muzealnicy zalecają korzystanie z przyłbic lub rezygnację z udziału w zajęciach. Przed wejściem do muzeum i miejsc, w których odbywają się wydarzenia, konieczna jest również dezynfekcja rąk.

W przypadku zajęć realizowanych na wolnym powietrzu zakrywanie ust i nosa nie jest konieczne, o ile uczestnicy zachowują przynajmniej 2-metrowy dystans (ograniczenie to nie dotyczy rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących). 

Muzeum może dokonać korekt w programie wydarzeń związanych z sytuacja epidemiczną na terenie Polski.

Podziel się tą informacją: