Gra miejska „Kraków w cieniu swastyki”

Serdecznie zapraszamy młodzież szkolną z nauczycielami i wszystkich zainteresowanych okresem okupowanego przez Niemców Krakowa, do udziału 14.09.2020 r. w wirtualnej grze miejskiej „Kraków w cieniu swastyki”. Gra „Kraków w cieniu swastyki” towarzyszy wydarzeniom „Dni Pamięci Ofiar Gestapo” organizowanym w oddziale „Ulica Pomorska”. Ma ona formę mobilnego quizu historycznego zaprojektowanego w aplikacji ActionTrack.  Aby wziąć w nim udział nie trzeba się nigdzie ruszać, a jedynym wymogiem jest posiadanie smartfona lub tabletu.Uczestnicy wcielą się w rolę młodego człowieka, którego wojenne losy rzuciły do okupowanego przez Niemców Krakowa. Poznają realia życia codziennego w mieście w latach II wojny światowej oraz miejsca i ludzi związanych z działalnością konspiracyjną. Następnie będą musieli rozwiązać zadania które będą wymagały od nich dużej spostrzegawczości, koncentracji oraz logicznego myślenia. Gra adresowana jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Organizatorami gry są Muzeum Krakowa oraz  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Dla najlepszych drużyn przewidziane zostały nagrody rzeczowe i wydawnictwa muzealne. Mail ze zgłoszeniem zespołów należy przesłać na adres gry@muzeumkrakowa.pldo 10 września 2020 r. Zgłoszenie powinno zawierać:

formularz zgłoszeniowy (zał. 1.)
oświadczenie RODO dla uczestników niepełnoletnich (zał. 2.)
oświadczenie RODO dla uczestników pełnoletnich (zał. 3.).

Poprawnie wypełnione dokumenty należy przesłać w formacie .pdf lub .jpg na adres gry@muzeumkrakowa.pl a następnie dostarczyć oryginały dokumentów pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Krakowa Oddział Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków. Szczegóły i załączniki w regulaminie.W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy dzwonić na telefon: 12 633 14 14 lub pisać na powyższy adres. Osobą upoważnioną do kontaktu w imieniu Muzeum Krakowa jest p. Tomasz Stachów.  

REGULAMIN

Podziel się tą informacją: