Krakowskie upamiętnienie rocznicy konfederacji barskiej

Krakowskie obchody 352. rocznicy zawiązania się konfederacji barskiej odbyły się w piątek 28 lutego 2020 r. Uczczenie pamięci pierwszego zrywu niepodległościowego, wymierzonego przeciwko rosyjskiemu zaborcy, tradycyjnie miało miejsce w kościele braci kapucynów przy ulicy Loretańskiej a następnie obok Krzyża Konfederatów. Miejsce to nie jest przypadkowe, bo jak napisano w legendzie do mapy „Krakowski Szlak Walk o Niepodległą 1768-1918”, wydanej niedawno w ramach Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci: „12 sierpnia 1768 r. Rosjanie wtargnęli do klasztoru, ranili bagnetami zakonników oraz świeckich […]. Z terenu klasztoru Moskale ostrzeliwali Kraków, a konfederaci strzelali w stronę klasztoru. Przed świątynią […] znajduje się krzyż postawiony na mogile konfederackiej”.

Fot. Artur Jachna

Uroczyste nabożeństwo celebrował niestrudzony duszpasterz środowisk kombatanckich i niepodległościowych Krakowa, ojciec Jerzy Pająk OFM Cap. Pieśni religijne i patriotyczne wykonywał chór Albertinum i oddział orląt Związku Strzeleckiego. Przed zebranymi wystąpiła artystka scen krakowskich Pani Alicja Kondraciuk. Nie mogło również zabraknąć słów nauczycieli, Panów Edwarda Jankowskiego i Piotra Boronia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk kombatanckich i niepodległościowych, OHP Małopolska oraz uczniowie szkół krakowskich wraz z opiekunami. Zwieńczeniem spotkania była modlitwa za konfederatów, złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pamięci, które odbyło się po wyjściu ze świątyni, pod Krzyżem Konfederatów.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: