Konferencja na 700. rocznicę koronacji Władysława Łokietka

Początek ostatniego tygodnia lutego 2020 r. stanął pod znakiem konferencji popularnonaukowej zatytułowanej: „Odrodzenie państwa polskiego. 700. rocznica koronacji Władysława Łokietka”. Zorganizowana dnia 24 lutego w sali obrad Rady Miasta Krakowa impreza, zgromadziła licznych gości, a przede wszystkim młodzież – uczniów szkół podstawowych średnich z Krakowa (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 16 i 44 LO) oraz ze Skały (Szkoła Podstawowa nr 1) wraz z nauczycielami.

Fot. Artur Jachna

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali książkę (jedenaście tekstów dziewięciu autorów) i pamiątkowe karty z wizerunkiem Władysława Łokietka, które można było sobie opieczętować specjalnie wykonanym na ten dzień okolicznościowym stemplem. Za mównicą wystąpiła większość autorów artykułów zamieszczonych w promowanej publikacji, a na koniec spotkania była możliwość zrobienia sobie pamiątkowej fotografii z repliką miecza koronacyjnego królów Polski tzw. „Szczerbca”.

Całość prowadził merytorycznie Pan Piotr Boroń, który podsumowywał autorsko każde z wystąpień a także przybliżył zebranym w sali obrad RMK historię „Szczerbca”. Wykład wstępny wygłosił Pan Dr Michał Daszczyszak, Prezes Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC”. W pierwszej części obrad wystąpili kolejno: Pan prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, który porównywał w polskiej historii znaczenie cezur lat 1320 i 1918/1920, Pan Piotr Tabasz, który znalazł szereg analogii pomiędzy okresami rozbicia dzielnicowego i rozbiorów w dziejach polskich oraz Pan Wojciech Pasiowiec z panoramicznym rysem biograficznym Władysława Łokietka jako człowieka, bohatera i króla. W drugiej części za mikrofonem stanęli kolejno: Pani Dr Monika Makowska, która opracowała kulturoznawczo temat opery „Król Łokietek czyli Wiśliczanki”, niżej podpisany z analizą wątków legendarnych w biografii Władysława Łokietka oraz Pan Mariusz Jabłoński z przedstawieniem postaci Elżbiety Łokietkówny, jednej z najpotężniejszych kobiet europejskich swojej epoki.

Fot. Artur Jachna

Konferencja została zorganizowana przez: Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie oraz Konfraternię Krakowską Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM.

Tekst i fotografie: Artur R. Jachna

Podziel się tą informacją: