Debata o niepodległości w Pałacu Krzysztofory

Muzeum Krakowa w ramach cyklu „Kolokwium krakowskie” zaprasza na debatę pt. „Sprawa polska na konferencji paryskiej. W 100-lecie wydarzeń”, która odbędzie się we wtorek, 19 listopada, w pałacu „Pod Krzysztofory”.

W nowym ładzie, jaki miał się ustalić po zakończeniu I wojny światowej, kwestia polska stanowiła jeden z wielu ważnych elementów układanki politycznej. Najbardziej znanymi reprezentantami sprawy polskiej w Paryżu byli Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.

Problemem, który utrudniał sformułowanie rozwiązań w kwestii polskiej, a zarazem wpływał na sytuację delegacji, był niekorzystny układ sił politycznych i rozbieżność interesów państw decydujących o losach powojennego świata. Francja zasadniczo była ambasadorem polskich interesów w Wersalu, ale tylko w zakresie ukształtowania granicy zachodniej. Chodziło o osłabienie państwa niemieckiego, w związku z tym Francja gotowa była poprzeć wszystkie polskie roszczenia dotyczące Górnego Śląska, Pomorza, Prus Wschodnich. Mniej chętnie odnosiła się do oczekiwań Polaków co do granicy wschodniej. Natomiast Wielka Brytania obawiała się zachwiania równowagi europejskiej.

Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej różnie są oceniane. Bez względu jednak na kontrowersje należy pamiętać, że sankcjonowały fakt istnienia suwerennego państwa polskiego i wyznaczały jego miejsce na mapie Europy. Podczas debaty uczeni – prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr hab. Łukasz T. Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny) – będą szukać odpowiedzi na m.in. pytania, jak ustalenia konferencji paryskiej zdeterminowały losy II Rzeczpospolitej i czy Polska mogła uzyskać więcej.

Na debatę zapraszają Michał Niezabitowski (dyrektor Muzeum Krakowa) oraz Frédéric de Touchet (Konsul Generalny Francji w Krakowie).

Debata rozpocznie się o godz. 18.00. Pałac Krzysztofory znajduje się przy Rynku Głównym nr 35.

Więcej informacji na stronie Muzeum Krakowa. ADRES:Rynek Główny 35, Kraków

Podziel się tą informacją: