I Krakowska Konferencja Genealogiczna

Genealogia, jedna z głównych nauk pomocniczych historii, stała się w ostatnich dekadach swego rodzaju fenomenem w badaniach nad człowiekiem oraz jego historią i to na wielu płaszczyznach. To właśnie jej poświęcona będzie pierwsza w Krakowie konferencja naukowa, połączona z warsztatami genealogicznymi …

I Krakowska Konferencja Genealogiczna Zobacz więcej