I Krakowska Konferencja Genealogiczna

Genealogia, jedna z głównych nauk pomocniczych historii, stała się w ostatnich dekadach swego rodzaju fenomenem w badaniach nad człowiekiem oraz jego historią i to na wielu płaszczyznach. To właśnie jej poświęcona będzie pierwsza w Krakowie konferencja naukowa, połączona z warsztatami genealogicznymi pt. „Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”. I Krakowska Konferencja Genealogiczna odbędzie się między 28 a 29 listopada, w gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W dobie informacji cyfrowej i łatwego dostępu do archiwaliów genealogią może zajmować się praktycznie każdy, choć wymaga to przyswojenia pewnych umiejętności, typowych zwłaszcza dla historyków. Na Zachodzie, w krajach anglosaskich, genealogię traktuje się jako osobną dyscyplinę naukową, poświęcając jej kursy i seminaria na uczelniach wyższych.

Asumptem tego zjawiska jest „moda” na poszukiwanie własnych korzeni, tożsamości, wyrażona budową drzew genealogicznych i rekonstrukcją rodzinnej historii. Można to zauważyć zwłaszcza w USA, których obywatele coraz częściej zlecają kwerendy archiwalne i biblioteczne firmom genealogicznym, rozwijającym się również w Polsce – a wszystko po to, by rozwikłać jak najwięcej tajemnic i jak najwierniej zrekonstruować obraz rodzinnej przeszłości. „Modę” na uprawianie genealogii można zauważyć i w Polsce – poprzez rozwój towarzystw i portali genealogicznych, czy metrykalnych baz danych.

Głównym celem spotkania Krakowskiej Konferencji Genealogicznej będzie omówienie, zebranie i konfrontacja dotychczasowych ustaleń naukowych i praktycznych warsztatu i metod pracy genealoga, a także pokazanie genealogii, jako zjawiska interdyscyplinarnego.

Organizatorami I Krakowskiej Konferencji Genealogicznej są Koło Naukowe Doktorantów Historii UP wraz ze Stowarzyszeniem Twoje Korzenie w Polsce, przy współpracy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie.

Konferencja została objęta patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Fot. materiały prasowe

Podziel się tą informacją: