„Mój drugi dom? Huta im. Lenina”

Muzeum Nowej Huty zaprasza na wystawę „Mój drugi dom? Huta im. Lenina”. Opowieść o kombinacie metalurgicznym wpisuje się w trwające obchody 70-lecia Nowej Huty. Ekspozycję będzie można oglądać od 8 listopada br. do 5 kwietnia 2020 r. Wernisaż już 7 listopada o godz. 17.00.

W roku jubileuszowym to temat nieprzypadkowy – budowa kombinatu stała się bowiem powodem powstania Nowej Huty, najpierw jako osobnego miasta, następnie dzielnicy Krakowa. Huta im. Lenina była jednym z największych zakładów przemysłowych w okresie PRL oraz sztandarową inwestycją planu sześcioletniego. Na przestrzeni dziesięcioleci znaczenie fabryki dla dzielnicy uległo istotnej zmianie. W okresie PRL-u Nowa Huta była właściwie monokulturową dzielnicą zbudowaną wokół zakładu pracy, w której role pracownika i mieszkańca często były nierozłączne. Dla wielu tych osób czas transformacji i łączące się z nim znaczne ograniczenie zatrudnienia oraz rezygnacja z opiekuńczych funkcji zakładu były szokiem.

Wystawa „Mój drugi dom? Huta im. Lenina” jest próbą spojrzenia na kombinat jako socjalistyczny zakład pracy, wraz z jego filozofią oraz przełożeniem na praktykę działania. Porusza między innymi kwestie socjalnych funkcji zakładu pracy w okresie PRL-u, takich jak prowadzenie przedszkoli zakładowych, świetlic, ośrodków wczasowych, domów kultury.

Twórcy wystawy – Karolina Żłobecka i Piotr Kapusta – nie chcieli budować narracji wystawy wokół rozbudowy zakładu, otwierania kolejnych wydziałów czy zwiększania produkcji stali. Postanowili natomiast odwołać się do kombinatu obecnego w pamięci jego byłych pracowników. Figury, wokół których snują opowieść, to praca, universum, wizytówka, przedstawienie, modliszka. Każda z nich opowiada o innej odsłonie kombinatu.

Inspiracją do poszukiwania niestandardowych kategorii związanych z Hutą im. Lenina były projekty naukowe prowadzone w Hucie Warszawa oraz w Nowej Hucie.

Podziel się tą informacją: