„Archiwalna środa” na Przystanku Historia – Kraków, 13 lutego

Prelekcję pt. „Abraham Ozjasz Thon (1870-1936). Rabin – syjonista – poseł na Sejm RP. Wspomnienie w 149. rocznicę urodzin” wygłosi Michał Zajda z Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie, wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Oddział w Krakowie – 13 lutego 2019, godz. 18.

Abraham Ozjasz Thon był czołowym twórcą ruchu syjonistycznego w Galicji. W 1918 r. z jego inicjatywy powstała Żydowska Rada Narodowa. Rok później wiceprzewodniczył osobnej delegacji żydowskiej na konferencję pokojową w Paryżu. Przez kilka kadencji, aż do śmierci, był posłem na Sejm RP, przewodnicząc przez szereg lat Kołu Posłów Żydowskich. Był inicjatorem tzw. ugody polsko-żydowskiej, zawartej w roku 1925.

Zmarł w 1936 r. w Krakowie. Został pochowany na nowym cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej.

Podziel się tą informacją: