Kolejny weekend z akcją „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”

Koło Grodzkie PTTK zaprasza na kolejne spacery po Krakowie w ramach 47. edycji akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.


W sobotę, 9 lutego organizatorzy proponują:
dla odznaki brązowej: „Kościół Mariacki w Krakowie”

Pierwszy romański kościół uległ zniszczeniu, prawdopodobnie podczas najazdu Tatarów w 1241 r. Na przełomie XIII i XIV wieku rozpoczęto na jego fundamentach budowę nowego kościoła, do którego w II poł. XIV w. dobudowano piękne, gotyckie prezbiterium. Znany do dzisiaj kształt kościoła uzyskano przez dobudowanie w XV w. kaplic do naw bocznych. Wyższa wieża służy od zawsze miastu – co godzinę jest z niej grany jest hejnał. Najświetniejszym zabytkiem kościoła jest gotycki ołtarz – dzieło Wita Stwosza, rzeźbiarza pochodzącego z Norymbergii, który powstał w latach 1477-1489.

Spotkanie o godz. 11.15 na placu Mariackim. Bilety do kościoła uczestnicy kupują we własnym zakresie.

dla odznaki srebrnej: „Kościoły oo. bonifratrów i Bożego Ciała”
To dwa kościoły znajduje się po tzw. żydowskiej części Kazimierza.

– Kościół Trójcy Przenajświętszej – zwany kościołem oo. bonifratrów, to kościół niegdyś należący do trynitarzy. Zakon trynitarzy, którego celem było wykupywanie więźniów z niewoli tureckiej osiedlił się na Kazimierzu w 1689 r. W 1741 r. bracia rozpoczęli budowę kościoła, ostatecznie ukończoną w latach 1752-58. Powstał piękny, późnobarokowy kościół w stylu Francesca Borrominiego. Wraz ze zmianą stosunków politycznych w Europie ich misja powoli dobiegła końca. Po kasacie zakonu książę warszawski Fryderyk August III oddał kościół i klasztor bonifratrom, którzy urządzili tam szpital.

– Kościół Bożego Ciała ufundowany został jako fara nowego miasta Kazimierza, niedługo po założeniu tegoż miasta przez króla Kazimierza Wielkiego. Król Władysław Jagiełło sprowadził tam zakon kanoników regularnych laterańskich zwanych bożociołkami, którzy przejęli parafię i opiekują się nią do dziś.

Spotkanie o godz. 9.00 na placu Wolnica przed budynkiem Muzeum Etnograficznego.
W niedzielę, 10 lutego organizatorzy proponują:

dla odznaki brązowej: „Tajemnice ulicy Floriańskiej”

Ulica Floriańska była od zawsze jedną z ważniejszych ulic Krakowa. Wytyczona w czasach Wielkiej Lokacji miasta w drugiej połowie XIII wieku, stanowiła istotny fragment reprezentacyjnego szlaku, Drogi Królewskiej, wiodącej od kościoła św. Floriana na Wawel. Jako jedna z pierwszych w mieście ulica zyskała solidne bruki. Początkowo znajdowały się na niej budowle gotyckie, później przebudowano je w stylu innych epok. Ponad 20 kamienic przy ul. Floriańskiej wyróżnia się bogactwem architektury i wystroju wnętrz. Podczas prac remontowych robotnicy budowlani, odnawiając wnętrza kamienic, natrafiają na zamurowane portale, polichromowane stropy, zasypane gruzem gotyckie piwnice. Zabiegi konserwatorskie przywracają dawny wygląd starym kamienicom.

Spotkanie o godz. 9.00 w Domu Turysty PTTK – Hotelu Wyspiańskim, ul. Westerplatte 15/16.
dla odznaki złotej: „Ciemna strona Krakowa”

To trasa dla ludzi o mocnych nerwach, lubiących dreszczyk emocji. Jakimi przestępstwami żyli dawni krakowianie? Jak funkcjonował system sprawiedliwości w średniowiecznym Krakowie? Lochy, kabaty, szubienice, pręgierz, kuny…. Głośne sprawy kryminalne dotyczą głównie wieków XVI i XVII, ale nie brakuje również ciekawych spraw z kroniki kryminalnej XIX i XX wieku, jak chociażby sprawy „Pięknej Zośki”, która była tak piękna, że jej główki zdobiły niemal każdy dom w Krakowie w latach dwudziestych XX wieku.

Spotkanie o godz. 9.30 w Domu Turysty PTTK – Hotelu Wyspiańskim, ul. Westerplatte 15/16.
dla odznaki z pawim piórem: „Domy Starego Krakowa. O kamienicach i pałacach w czasach staropolskich” – odczyta dr. Waldemara Komorowskiego.

Rozpoczęcie o godz. 10.30 w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa przy ul. św. Jana 12.

Akcja „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” organizowana jest przez Oddział Krakowski PTTK – Koło Grodzkie, przy współpracy z Miastem Kraków, Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz Zamkiem Królewskim na Wawelu.

Szczegółowe informacje o akcji, program na cały miesiąc, regulamin zdobywania odznaki można uzyskać na stronie internetowej: kologrodzkie.pl.

Podziel się tą informacją: