Uczniowie poznają krakowski samorząd od kuchni

Spotkania z krakowskimi politykami i radnymi, udział w sesji Rady Miasta Krakowa, zwiedzanie Pałacu Wielopolskich, warsztaty o historii i teraźniejszości samorządu, a także kompetencjach rady i prezydenta – w ten sposób, w ramach projektu edukacyjnego „Uczeń – obywatel”, ponad 300 uczniów krakowskich poznaje struktury i funkcjonowanie samorządu na szczeblu lokalnym oraz zasady tworzenia prawa miejscowego.

4 i 5 lutego uczniowie szkół podstawowych i średnich w sali obrad RMK spotkali się z zastępcą prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anną Korfel-Jasińską.

Wiceprezydent Krakowa opowiedziała uczniom, na czym polega rola organu wykonawczego samorządu, natomiast podczas spotkania z radnymi: Michałem Drewnickim, Łukaszem Sękiem i Michałem Starobratem – dowiedzieli się, jakie kompetencje ma rada miasta. Uczestnicy zadali swoim rozmówcom sporo pytań.

W 14. edycji projektu udział bierze 166 uczniów z 13 szkół podstawowych oraz 177 uczniów z siedmiu szkół średnich (licea i technika). Dla młodszych przygotowani wariant „Nic o nas bez nas”, a dla starszych – „Moje miasto – moje prawo”. Organizatorem jest – jak co roku – Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego.

Projekt przewiduje cykl spotkań i warsztatów poświęconych tematyce samorządu krakowskiego – jego historii i teraźniejszości, obejmuje między innymi zajęcia dotyczące zasad działalności rady miasta i prezydenta, zwiedzanie Pałacu Wielopolskich i spacer szlakiem samorządu krakowskiego. Projekt kończy się konkursem wiedzy o samorządzie.

Jesienią zeszłego roku uczniowie zapoznali się z historią krakowskiego samorządu, odwiedzili Pałac Wielopolskich i Urząd Miasta Krakowa. W lutym młodszych uczniów czekają jeszcze warsztaty z autoprezentacji. W marcu starsi uczestnicy wezmą udział w sesji Rady Miasta Krakowa. W kwietniu odbędzie się wycieczka „Śladami samorządu krakowskiego”, a w maju – konkurs wiedzy o samorządzie krakowskim. Finał projektu zaplanowano na czerwiec – na Dzień Otwarty Magistratu.

Podziel się tą informacją: