Przy Okrągłym Stole. Dodatek prasowy Oddziału IPN w Krakowie do „Dziennika Polskiego” [PDF]

Wydawnictwo z okazji 30. rocznicy rozpoczęcia obrad opozycji, władz PRL i strony kościelnej, trwających od 6 lutego do 4 kwietnia 1989 r.

Dla części opozycjonistów „Okrągły Stół” był szansą na poszerzenie sfery wolności, dla innych zdradą ideałów. Dla komunistów stanowił z kolei szansę na utrzymanie kontroli nad sceną polityczną w sytuacji kryzysu gospodarczego, który groził zdmuchnięciem nie tylko wierchuszki PZPR, ale także sowieckich patronów.

W numerze

dr hab. Filip Musiał, Plan, który się nie udał
dr Cecylia Kuta, Droga do transformacji
dr Wojciech Paduchowski, Czterech z Krakowa: Turowicz, Szczepański, Rokita i Gil
dr Rafał Opulski, Negocjacyjna gra wokół „Okrągłego Stołu”
dr Monika Komaniecka-Łyp, Zasady kompromisu
Roman Gieroń, Konfederacja Polski Niepodległej wobec „Okrągłego Stołu”
Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska, Krakowska wiosna ’89

Przy_Okraglym_Stole (PDF)

Podziel się tą informacją: