Wykład o numeracji domów w dawanym Krakowie

W dniu 5 lutego 2019 r. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa miał miejsce tradycyjny odczyt wtorkowy. Pani Dr Kamila Follprecht, wicedyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie, badaczka miejskich archiwaliów, przybliżyła zebranym temat: „Numeracja domów w Krakowie czyli jak rozwiązać zagadkę?”.

Fot. Artur Jachna

Dr Kamila Follprecht swoje rozważania oparła na gruntownej kwerendzie źródeł rękopiśmiennych i drukowanych oraz map, zgromadzonych w zbiorach archiwów krakowskich, a dotyczących nieruchomości miejskich w okresie od XVI do początków XX wieku. Badaczka nawiązała także m.in. do opracowań pioniera historiografii krakowskich ulic, Adama Chmiela (1865-1934). Jako studium przypadku przywoływała dzieje budynku pod adresem ul. Sienna 16, gdzie obecnie mieści się siedziba Dyrekcji ANK.

Fot. Artur Jachna

Spotkanie zgromadziło znaczną ilość osób, a poruszona tematyka wywołała ożywioną dyskusję o charakterze wybitnie erudycyjnym.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: