„Przysięgali na Orła i na Krzyż”. Uroczystość poświęcona Żołnierzom Wyklętym w Muzeum AK – Kraków, 1 lutego 2019

W spotkaniu kombatantów, rodzin Żołnierzy Wyklętych i przedstawicieli organizacji patriotycznych, którego współorganizatorem był Oddział IPN w Krakowie, uczestniczył prezes Instytutu dr Jarosław Szarek.

Trzecia gala kwartalnika „Wyklęci”, zatytułowana „Przysięgali na Orła i na Krzyż” odbyła się 1 lutego 2019 r. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli m.in. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, a także prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz dyrektorzy oddziałów IPN w Krakowie – dr hab. Filip Musiał i we Wrocławiu – dr Andrzej Drogoń.

Fot. IPN Kraków

W swoim wystąpieniu dr Szarek podkreślił rolę nauczycieli w przekazywaniu młodemu pokoleniu wiedzy o Wyklętych. Mówił także o tym, że IPN będzie w tym roku w sposób szczególny przypomniał członków powojennej konspiracji młodzieżowej.

W trakcie uroczystości wręczono nagrodę im. sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” (otrzymał ją dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. dyw. Wiesław Kukuła) oraz nagrodę im. Michała Krupy „Wierzby” (dr Andrzej Kołakowski, opozycjonista, pieśniarz i publicysta). Obie przyznawane są za zaangażowanie w upamiętnianiu Wyklętych.

Fot. IPN Kraków

Minister Kasprzyk wręczył medale „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”, którymi honorowane są osoby upowszechniające wiedzę o historii walk niepodległościowych oraz krzewiące postawy patriotyczne. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: gen. bryg. Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy” (żołnierz AK i antykomunistycznej partyzantki), ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, dr Kołakowski i redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci” Kajetan Rajski.

Odbyły się także panele dyskusyjne, m.in. z udziałem prezesa IPN, a aktor Dariusz Kowalski odczytywał fragmenty wspomnień Wyklętych. Całość zwieńczył patriotyczny występ Andrzeja Kołakowskiego.

Fot. IPN Kraków

W kuluarach można było nabyć najnowsze wydawnictwa poświęcone Wyklętym, m.in. „Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Oddziałów Leśnych NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego »Bartka«” autorstwa dr. Tomasza Greniucha, „Wnutriennicy, czyli cena zdrady” Roberta Radzika, „Mój ojciec – sierżant Laluś” Marka Franczaka czy „O Polskę wolną i katolicką” ks. dr. Jarosława Wąsowicza SDB. Oddział IPN w Krakowie także wystawił swoje stoisko z książkami i komiksami historycznymi.

Uroczystość została zorganizowana przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci”, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Oddział IPN w Krakowie.

Podziel się tą informacją: