Krakowska młodzież uczciła 151. rocznicę urodzin Marszałka Piłsudskiego

Uczniowie krakowskich szkół zgromadzili się w dniu 5 grudnia, o godzinie 11 wokół wejścia do Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, w której spoczywa Marszałek Józef Piłsudski. Po krótkiej przemowie nt. istoty przesłania, którą niósł z sobą Komendant – przesłania Niepodległej Polski – uczniowie, wraz z nauczycielami złożyli kwiaty na Jego sarkofagu.

W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę ważnym jest aby pamiętać o osobach szczególnie zasłużonych dla sprawy niepodległości. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe pocztówki z wizerunkiem Marszałka. W uroczystości uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza, I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Stanisława Konarskiego, VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.

 

Podziel się tą informacją: