„Patroni Krakowskich Ulic” 2018

W niedzielę 9 grudnia 2018 r. w auli Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, zebrali się organizatorzy, partnerzy a także nagrodzeni, wyróżnieni i ich bliscy, aby uczestniczyć w spotkaniu podsumowującym VI edycję konkursu plastycznego „Patroni Krakowskich Ulic”.

Fot. A. Jachna

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, był współorganizowany wraz z innymi partnerami, a dokładnie z: Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana wraz z Ośrodkiem Edukacji Obywatelskiej, Towarzystwem Prądnickim oraz Radami Dzielnic I Stare Miasto, II Grzegórzki i VII Zwierzyniec. Konkurs miał za zadanie przybliżyć uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, postaci patronów ulic, placów, rond Krakowa i zachęcić do poszukiwania informacji na temat tych osób. Tradycyjnie organizowany był w ramach projektu „Strażnicy Pamięci” prowadzonego w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa” przyjętego przez Radę Miasta Krakowa. Jury konkursu zebrało się w siedzibie Biblioteki Kraków dnia 26 listopada b.r., gdzie wyłoniono nagrodzone i wyróżnione prace.

Fot. A. Jachna

Tegorocznym zadaniem uczestników było przygotowanie specjalnego lapbooka, czyli autorskiej książki. Wpłynęło ponad sto prac, w większości na wysokim poziomie. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, zaś medialnym patronatem objął go miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków”.

Fot. A. Jachna

W ramach uroczystości wystąpili publicznie przedstawicieli gospodarza, Patronów Honorowych i głównych organizatorów, a więc:
Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego – Pan Krzysztof Radwan jako gospodarz;
Przedstawiciel Prezydenta Miasta Krakowa – Pani Marzena Paszkot, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny;
Przedstawiciel Rady Miasta Krakowa – Przewodniczący Pan Dominik Jaśkowiec;
Przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa – Pan prof. dr hab. Zdzisław Noga;
Przedstawiciel Biblioteki Kraków – Pani Izabela Ronkiewicz-Brągiel, Zastępca Dyrektora Biblioteki Kraków ds. administracyjnych i organizacyjnych;
Przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 – Pani Dyrektor Agnieszka Klaczak-Cudek;
Przedstawiciel Zarządu i Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony – Zastępca Przewodniczącego Pan Mateusz Drożdż.

Fot. A. Jachna

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Decyzją jury konkursowego zostało nagrodzonych i wyróżnionych: pięciu uczestników-uczniów klas I-III, piętnastu uczestników-uczniów klas IV-VI, dwunastu uczestników-uczniów klas VII, VIII i III gimnazjalnej. Dodatkowo uczestnicy zostaną nagrodzeni Nagrodą Specjalną Prezydenta Miasta Krakowa (nagroda i wyróżnienie) oraz Nagrodą Specjalną Dyrektora Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana (trzy nagrody po jednej w każdej kategorii wiekowej). Te ostatnie wręczała Pani Alicja Nowak-Muller, Zastępca Dyrektora CM.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: