Będzie przetarg na trzy forty

Fot. ZBK

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie planuje wydzierżawić trzy forty pozostające w zasobach miasta. Proponowane do oddania w dzierżawę forty to św. Benedykt (ul. Stawarza), fort Mogiła (ul. Igołomska) oraz fort Lasówka (ul. Golikówka). Wszystkie forty są częściami Twierdzy Kraków.

Fort św. Benedykt jest obiektem unikatowym. To jedyny zachowany fort wieżowy w tej części Europy, zaprojektowany przez krakowskiego architekta Feliksa Księżarskiego. Był wielokrotnie przebudowywany, a w latach 1918–1984 adaptowany na cele mieszkalne. Fort ma olbrzymi potencjał, by stać się stałym punktem na turystycznej mapie Krakowa: jest zlokalizowany blisko centrum miasta, a z jego otoczenia rozciąga się piękny widok. Poza tym ma oryginalną bryłę i jest dobrze zachowany.

Fort Mogiła jest niewielkim obiektem. Podczas II wojny światowej mieściły się w nim koszary i magazyny. W okresie budowy Nowej Huty w forcie kwaterowali robotnicy. Obecnie prowadzona jest rewitalizacja obiektu w ramach zadań kompensacyjnych za budowę spalarni przy ul. Giedroycia. Prace rewitalizacyjne zbliżają się ku końcowi.

Fort Lasówka nazywano fortem Wodnym, gdyż wyróżniał się nietypowymi rozwiązaniami architektonicznymi m.in. wypełnieniem fos wodą z Wisły. Podczas II wojny światowej użytkowany był jako magazyn. Po wojnie został przekazany władzom cywilnym. Gospodarowała w nim firma produkcyjna, która m.in. dobudowała magazyny.

Wszystkie trzy forty przeznaczone są do oddania w dzierżawę w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Nr 3122/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada br. Zarządzenie to określa m.in. sposób zagospodarowania polegający na obowiązkowym udostępnianiu obiektów do zwiedzania wraz z prezentacją fortów i historii twierdzy, a także wskazuje na możliwość prowadzenia działalności o charakterze rekreacyjno-sportowo-kulturalnej, kultowo-charytatywnej, usługowej oraz komercyjnej. Ostateczny sposób zagospodarowania wynikać będzie z zatwierdzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków układu funkcjonalno-użytkowego. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy. Obecnie przygotowywane są ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości wykazu ww. nieruchomości fortecznych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Po upływie terminu wywieszenia wykazu zostanie ogłoszony przetarg na ich dzierżawę.

Podziel się tą informacją: