Wydarzenia towarzyszące wystawie “Wolność przyszła z Podgórza”

W drodze po Wolność Cykl wykładów dla dorosłych ilustrujący drogę Polaków po upragnioną Niepodległość. Spotkania będą bezpośrednim odniesieniem do treści poruszonych na wystawie, stanowiąc jednocześnie rozbudowanie wątków przedstawiających powstania narodowowyzwoleńcze w okresie zaborów. Podczas pierwszego spotkania …

Wydarzenia towarzyszące wystawie “Wolność przyszła z Podgórza” Zobacz więcej