Wydarzenia towarzyszące wystawie “Wolność przyszła z Podgórza”

W drodze po Wolność

Cykl wykładów dla dorosłych ilustrujący drogę Polaków po upragnioną Niepodległość. Spotkania będą bezpośrednim odniesieniem do treści poruszonych na wystawie, stanowiąc jednocześnie rozbudowanie wątków przedstawiających powstania narodowowyzwoleńcze w okresie zaborów. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy otrzymają indeksy, w których będą mogli zbierać podpisy poświadczające udział w każdym z wykładów. Dla tych, którzy przejdą cały cykl Muzeum przewidziało nagrody książkowe.


Wszystkie spotknia odbywają się w Muzeum Podgórza.

LISTOPAD
28 listopada (środa) godz. 16.00
Ja, Tadeusz Kościuszko…

Kościuszko to bohater narodowy Polski i bojownik o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, honorowy obywatel rewolucyjnej Francji, jeden z najbardziej rozpoznawalnych Polaków w kraju i na świecie. W świadomości narodu Kościuszko utrwalił się jako pierwszy w historii Naczelnik, który poderwał Polaków do czynu zbrojnego, wskazując, że walka jest jedyną drogą do odbudowy państwa i przekreślenia hańby zaborów. Po śmierci stał się wręcz przedmiotem kultu, ale już za życia uważany był powszechnie za duchowego przywódcę Polaków i symbol walki o niepodległość. Dlatego starano się pozyskiwać go w różnych poczynaniach i rozgrywkach politycznych. Tak robił cesarz Napoleon Bonaparte, car Aleksander I, a w XX w. wykorzystywała go fałszywie na swój użytek propaganda PRL-u. W naszych podręcznikach mówi się o nim nadal sporo, ale niestety w powszechnym przekazie to właśnie dzięki edukacji szkolnej skamieniał. Choć prawie każdy w Polsce (w Europie wciąż niewielu) zna to nazwisko, przywodzi ono na myśl najczęściej tylko wielkie słowa, patos, bitwy, pomniki, rocznice, akademii. Zapomina się o nim jako o niezwykłym człowieku – niezwykłym nie tylko w skali jego czasów, ale też i naszych. Jak ktoś taki mógł się urodzić na prowincji upadającego kraju, kraju hołdującego raczej „dawności”, pielęgnującego tradycję w nie zawsze dobrym znaczeniu tego słowa? Patriota, a równocześnie obywatel świata, kierujący się honorem, ale też wyważonym pragmatyzmem. Chciało by się powiedzieć „rozważny i romantyczny” w walce o wolność i to nie tylko Polski i Stanów Zjednoczonych, ale także o wolność i prawa każdego człowieka.
Piotr Hapanowicz (MHK)

Podziel się tą informacją: