Obchody 335. rocznicy odsieczy wiedeńskiej

Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu, Ogólnopolski Komitet Obchodów 335.Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej oraz Komitet Polonijny 335. Rocznicy Obchodów Odsieczy Wiedeńskiej zapraszają do Wiednia, na uroczystości przypadającej jutro, 12 września 2018 r. rocznicy zwycięstwa nad wielką armią Imperium Osmańskiego przez armie sprzymierzone dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego.


Program obchodów 335. rocznicy odsieczy wiedeńskiej, 12 września 2018 r.:

godz. 05.00 zbiórka na parkingu na Pasterniku w Krakowie i wyjazd do Wiednia

godz. 13.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem Króla Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu

– wystąpienia zaproszonych gości

– modlitwa za odniesione zwycięstwo w Sanktuarium Narodowym w kościółku św. Józefa na Kahlenbergu

godz. 17.00 złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą na Kościele Augustianów upamiętniającą zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem

– wystąpienie przedstawicieli władz państwowych i zaproszonych gości

godz. 17.30 rozpoczęcie uroczystej procesji, która przejdzie ulicami Wiednia do katedry św. Stefana

godz. 18.00 msza święta w katedrze św. Stefana w intencji za odniesione zwycięstwo pod Wiedniem przez króla Jana III Sobieskiego (o tej godzinie Sobieski rozpoczął główne natarcie, które zakończyło się wiktorią)

godz. 19.30 wyjazd do Krakowa

Koszt przejazdu za autokar około 100 zł, pozostałe koszty każdy ponosi we własnym zakresie. Osoby chętne na wyjazd proszone są o zgłaszanie się do Piotra Zaparta z Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego (tel. 609 439 840)

Podziel się tą informacją: