Konferencja: Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość

Konferencja: Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość. Termin: 13–15 września 2018 (czwartek, piątek, sobota) Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

Konferencja Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość, organizowana jest przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w ramach cyklicznego wydarzenia muzealnego Dni Pamięci Ofiar Gestapo w 2018 roku. Jej celem jest nie tylko próba podsumowania kilku dekad prac i doświadczeń Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz innych instytucji, organizacji pozarządowych związanych z opieką muzealną nad miejscami (nie)pamięci, przywracaniem, pielęgnowaniem pamięci, o miejscach bolesnej pamięci, ale przede wszystkim o ludziach.

Chcemy zapoznać się z doświadczeniami, dorobkiem badaczy, naukowców, aktywistów i instytucji, decydentów, którzy zajmują się, współdecydują o teraźniejszości i przyszłości tego rodzaju miejsc, upamiętniających ofiary dwóch systemów totalitarnych w lat 1939 -1945- 1956.

Muzeum jest miejscem, dialogu, gdzie spotykają się różne doświadczenia i sposoby interpretacji historii, pamięci. W związku z ciągłym poszerzaniem naszej działalność związanej z miejscami (nie)pamięci, wzrasta w nas potrzeba refleksji, znalezienia inspiracji, dystansu potrzebnego do dalszych badań i rozwoju.

Najważniejszym obszarem, którym muzeum zajmowało się w ostatniej dekadzie jest historia II wojny światowej oraz w znacznie mniejszym stopniu lata terroru okresu stalinowskiego. Dlatego też konferencja Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość skupia się wokół problematyki dotyczącej okresu dwóch totalitaryzmów. Została pomyślana jako zaproszenie do dialogu i wymiany doświadczeń wszystkich, którzy w sposób pośredni i bezpośredni zajmują się miejscami i ludźmi wciąż odczuwającymi skutki wojny.
Udział w tej interdyscyplinarnej konferencji będzie okazją do prezentacji Państwa działalności, podzielenia się doświadczeniem i spotkania. Zapraszamy badaczy i naukowców: historyków, antropologów, socjologów, psychologów, muzealników, aktywistów społecznych, polityków, oraz osoby zajmujące się miejscami (nie)pamięci we wspomnianym okresie.

Oprócz ogłoszenia na stronach internetowych z informacjami o konferencjach, wyślemy dodatkową informację do instytucji zajmującymi się tym tematem, osób z którymi współpracowaliśmy w przeszłość.

Zgłoszenia propozycji referatów prosimy przesłać na adres mailowy miejscaniepamieci@mhk.pl stworzony do obsługi konferencji. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru spośród nadesłanych propozycji referatów.

Harmonogram:
– do 30 czerwca 2018 – zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem (maksymalnie 2000 znaków). Propozycje prosimy przesyłać na wskazany przez Organizatora adres mailowy miejscaniepamieci@mhk.pl
– do 10 lipca 2018 – informacje o zakwalifikowaniu referatu
– do 7 września 2018 – nadsyłanie tekstów do publikacji w wersji elektronicznej
– 13 – 14 -15 września 2018 – konferencja

PROGRAM KONFERENCJI:

Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4 (sala kinowa)
konferencja tłumaczona symultanicznie – języki polski i angielski

13 września (czwartek)
godz. 17.00–19.00
Dyskusja panelowa otwierająca konferencję
Prowadzenie: dyrektor MHK Michał Niezabitowski

Paneliści: prof. Andrzej Szpociński (ISP PAN, Collegium Civitas), prof. Jan Rydel (UP Kraków), dr hab. Adam Szpaderski, (SWPS), dr Wiktoria Kudela-Świątek (UP Kraków), Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego)

14 września (piątek)
godz. 12.00–13.35
Jak powstają miejsca pamięci
Prowadzenie: Jacek Salwiński, zastępca Dyrektora ds. Naukowych MHK
1. dr hab. Krzysztof Malicki (prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Socjologii UR) – „Historia jest związana z miejscem”. Miejsca pamięci a kształtowanie postaw wobec przeszłości
2. dr hab. Wiktor Werner (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza) –Polityczność i etnocentryzm pamięci w świetle badań trendów internetowych i portali społecznościowych
3. Jowita Tenderowicz i Karolina Wiecheć (Uniwersytet Jagielloński) –Wirtualne miejsca pamięci i zarządzanie pamięcią na przykładzie strony historycznej znajdującej się na jednym z portali społecznościowych. Ujęcie tematu z dwóch perspektyw: administratora i odbiorcy
4. dr hab. Joanna Ostrowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza)– Miejsce-dokument, miejsce-pamięć, miejsce-performans. O rozmaitych sposobach tworzenia miejsc upamiętniania

Przerwa kawowa

godz. 14.05–15.40
Upamiętnione – zapomniane (część I)
Prowadzenie: Monika Bednarek (MHK)

1. dr Janusz Baster – Pamięć-niepamięć wokół pomnika AK w Krakowie
2. Szymon Pietrzykowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – Mont Valérien – epicka pamięć, (nie)pamięć traumy
3. dr Dragan Cvetković (Museum of Genocide Victims Belgrade) – Sajmište – a place of memories on the German concentration camp
4. Tomasz Owoc (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) – Zapomniane obozy w Krakowie. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Przerwa

godz. 16.00–17.15
Upamiętnione – zapomniane (część II)
Prowadzenie: Grzegorz Jeżowski (MHK)

1. dr Krzysztof Tunia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – Krakowski Glinnik – zapomniane na lata i przywrócone zbiorowej pamięci miejsce egzekucji z II wojny światowej. Wyniki badań archeologiczno-ekshumacyjnych
2. Kamila Sachnowska (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN) – Kwatera Ł – miejsce odzyskane
3. Agnieszka Nieradko, Aleksander Schwarz (Fundacja Zapomniane) – Gdzie, jak i po co szukać i upamiętniać groby ofi ar Holocaustu?

Przerwa

godz. 17.30–18.45
Zapomniane – przywracane
Prowadzenie: Grzegorz Jeżowski (MHK)
1. Julita Milašiūtė (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras) – Activity of Commemoration of the Important Historical Events, Personalities and Locations Carried out by the Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania
2. Georgiana Lesu (Iasi National Museum of Romanian Literature) – A place coming out of oblivion – Th e former Iaşi Police headquarters
3. Zbigniew Sikora – Palace – siedziba Gestapo Zakopane; historia Dystryktu, odzyskania budynku oraz planów utworzenia muzeum

Dyskusja

15 września (sobota)
godz. 9.00–10.35
Sporna pamięć
Prowadzenie: Grzegorz Jeżowski (MHK)
1. Natka Badurina (Università degli studi di Udine, Włochy) – Th e memory of Italian concentration camps in Croatia (1941–1943)
2. Bożena Pactwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Jaworzno – społeczne konstruowanie miejsca pamięci mniejszości ukraińskiej w Polsce
3. dr Liubomyr Chachuła (Lwowskie Muzeum Historyczne) – Wojna Ojczyźniana vs Walka Wyzwoleńcza: muzealne narracje o II wojnie światowej w Kijowie i we Lwowie
4. dr hab. Hubert Kaszyński, mgr Olga Maciejewska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński; Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie) – Krzywda. Odpowiedzialność. Przebudzenie. Wokół pamięci krakowskiego getta i KL Plaszow

godz. 11.00–12.30
Edukacja wokół miejsc (nie)pamięci
Prowadzenie: Bartosz Heksel (MHK)
1. dr Dawid Golik (IPN Kraków) – Rajdy – szlaki – badania terenowe. Odkrywanie miejsc pamięci na Podhalu i w Beskidach
2. Aleksandra Janus, Steven D. Reece (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Jagielloński) – Wspólnota (trudnego) dziedzictwa? Efekty interwencji w krajobraz poprzez oznakowanie trzydziestu nieupamiętnionych mogił żydowskich ofi ar Zagłady w Małopolsce i na Lubelszczyźnie
3. dr Justyna Szlachta-Ignatowicz (Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski) – Miejsce pamięci w małej społeczności lokalnej

Dyskusja i podsumowanie

Podziel się tą informacją: