Lotny Uniwersytet Historyczny

Lotny Uniwersytet Historyczny – specjalne zajęcia o polskich bohaterach w szkołach krakowskich.

Lotny Uniwersytet Historyczny jest jednym z projektów realizowanych przez Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, filię Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie (www.patriotycznykrakow). Jego celem jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat wielkich postaci naszej historii ojczystej, rozumianych jako wzorce osobowe dla przyszłych pokoleń. Realizację zadania wspierają pracownicy i doktoranci krakowskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wśród omawianych postaci historycznych znalazły się takie osobistości jak m.in.: Bolesław Chrobry, Jan Długosz, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, Adam Asnyk, Józef Piłsudski, Ferdynand Foch, Jacek Malczewski, Danuta Siedzikówna, Janina Lewandowska, Witold Pilecki czy też Stanisław Sosabowski (wybór prezentowanych osób ustalany jest na drodze konsultacji z konkretną Dzielnicą). Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami, ze wsparciem środków multimedialnych,
a prowadzący nie stronią od ciekawostek i anegdot, tak aby wzbudzić zainteresowanie historią wśród krakowskiej młodzieży.

Projekt został zapoczątkowany w 2014 r. przy współpracy z Radą Dzielnicy I Miasta Krakowa, a obecnie zajęcia realizowane są także w Dzielnicach: II, III, V i VII. Chcielibyśmy, aby docelowo projekt objął wszystkie krakowskie Dzielnice, a w nich jak największą ilość placówek, tak aby jak najwięcej młodych ludzi miało możliwość skorzystania z opisanych powyżej lekcji.

Koordynator projektu: Artur Jachna

Zobacz informację o zajęciach w 2017 r.”

Podziel się tą informacją: